Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński

Tłumaczenie przysięgłe

Dla aplikowania do polskiej uczelni, każdy kandydat-cudzoziemiec powinien posiadać niezbędne dokumenty, które “poprawnie” są przetłumaczone na język polski. 

Tłumaczeniem przysięgłym nazywa się profesjonalne specjalne tłumaczenie z pieczątką, wykonany przez tłumacza przysięgłego – nośnika języka oraz obywatela Polski, zarejestrowanego w specjalnej liście Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak mogę znaleźć tłumacz przysięgłego?

Tłumacz przysięgły uprawniony do tłumaczenia dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń używa się specjalna pieczątka, zawierająca imię i nazwisko tłumacza, język do którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia przysięgłe mają siłę oryginału i są akceptowane przez wszystkie instytucje Polski. 

W wykazie tłumaczy przysięgłych (należy wybrać język z którego się tłumaczy, województwo i miasto w którym poszukiwany jest tłumacz).

Szacunkowy koszt tłumaczenia przysięgłego wynosi 30-35 za stronę (1125 znaków ze spacjami). 

Jeżeli tłumacz się zgodzi, może zatwierdzić wcześniej zrobione tłumaczenie, koszt którego jest niższy