Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński
Background

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce. Jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Łączy dziedzictwo i najlepsze tradycje z innowacyjnością. Studiuje tu ponad 9 000 studentów.
O uczelni Kierunki studiów Harmonogram rekrutacji Dokumenty Koszt studiów Kontakt

O uczelni

Uczelnia oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych oraz podejmuje wszechstronne działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego.

Uczelnia oferuje szeroki wachlarz kierunków studiów i specjalności, nowoczesną infrastrukturę i zaplecze dydaktyczne, komfortowe i niedrogie zakwaterowanie w domach studenckich, obiekty sportowe (m.in. siłownia, kryty basen, boiska do siatkówki i koszykówki).

Wyróżnienia i certyfikaty:
• 1 miejsce w rankingu „Perspektyw” dla kierunku Geodezja i Kartografia oraz Nauk o żywności, 2 miejsce dla Weterynarii, 3 miejsce – Biotechnologia, Zootechnika;
• 2 miejsce w rankingu „Perspektyw” wśród uczelni rolniczych i 25 pozycja w rankingu ogólnym uczelni w roku 2020;
• 12 miejsce w pierwszym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (jako jedyna uczelnia przyrodnicza w rankingu);
• 187 miejsce w ogólnoświatowym Rankingu Szanghajskim w dziedzinie nauk o żywności (najwyższa pozycja wśród polskich uczelni) i 271. miejsce w dziedzinie medycyny weterynaryjnej;
• nowy kierunek studiów – Agroinżynieria;
• dwie wyróżniające oceny A+ w ewaluacji jednostek naukowych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności;
• pozytywna ocena Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE) dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej;
• eksperci cenieni w środowisku naukowym i wśród przedsiębiorców– kształcenie pod ich okiem to większa szansa na dobrą pracę po studiach;
• 140 umów z uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus+;
• 49 studenckich kół naukowych, 10 klubów, organizacji i grup twórczych, 19 sekcji   sportowych;
• ponad 2 tyś. absolwentów rocznie;
• ponad 1,8 tys. miejsc w 5 domach studenckich

Tutoring
Jeśli zostaniesz studentką i studentem I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na UPWr zapraszamy do skorzystania z tutoringu akademickiego – niezwykłej formy współpracy z nauczycielami akademickimi naszej uczelni. Celem jest pomoc w realizacji celów edukacyjnych i naukowych, związanych z Waszymi studiami na UPWr i jednocześnie obszarem specjalizacji tutora – Waszego mistrza.

Jeśli jesteś szczególnie uzdolniony- jesteś np. laureatem olimpiady z biologii, chemii, matematyki, fizyki czy informatyki albo masz bardzo wysoką średnią ocen będziesz mógł skorzystać z projektu.

W tym projekcie już od pierwszego roku studiów na UPWr można czerpać z indywidualnej relacji z wybranym przez siebie tutorem.

Na stronie projektu można zapoznać się m.in. z sylwetkami tutorów i zasadami współpracy z nimi.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.cku.upwr.edu.pl/tutorzy/

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Szkoła Doktorska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to nie tylko wiodąca uczelnia przyrodnicza w kraju, ale i licząca się na arenie międzynarodowej uczelnia publiczna. Wraz z zagranicznymi partnerami prowadzi przełomowe badania naukowe w zakresie nowatorskich technologii.

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Szkoła Doktorska (IMSD) działająca w ramach Szkoły Doktorskiej UPWr prowadzi kształcenie doktorantów w siedmiu dyscyplinach z trzech dziedzin:
1. nauki ścisłe i przyrodnicze:
• nauki biologiczne

2. nauki rolnicze:
• rolnictwo i ogrodnictwo,
• technologia żywności i żywienia,
• weterynaria,
• zootechnika i rybactwo;

3. nauki inżynieryjno-techniczne:
• inżynieria lądowa i transport,
• inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

W ciągu 4-letnich studiów, 14 zagranicznych doktorantów otrzymuje stypendium na realizację swoich projektów badawczych oraz na utrzymanie w Polsce. Studia odbywają się w języku polskim lub angielskim. W ramach finansowania badań zapewnia się zakup materiałów na potrzeby badań własnych, opłacenie specjalistycznych analiz, zapewnienie wydruku publikacji naukowych i udziału w konferencjach oraz roczny staż w wybranej jednostce naukowej zagranicą.

Informacje o Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Szkole Doktorskiej

KURSY PRZYGOTOWAWCZE ON-LINE
Dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą oraz umiejętności językowe zapraszamy na Bezpłatny kurs on-line z biologii i chemii przygotowujący na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu    
Kurs ten, to nie tylko przygotowanie do studiów, ale powtórka do matury.

Kierunki studiów

Zapoznaj się z ofertą studiów na UPWr i dołącz do nas!

Wykaz polskojęzycznych kierunków.

Wykaz anglojęzycznych kierunków.

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji zostanie zaktualizowany

Dokumenty

Wykaz dokumentów zostanie wkrótce zaktualizowany

Koszt studiów

Cudzoziemcy podejmujący naukę w języku polskim w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich wnoszą opłaty semestralne w wysokości:

 WYDZIAŁ OPŁATA ZA SEMESTR
STUDIÓW I STOPNIA
OPŁATA ZA SEMESTR
STUDIÓW II STOPNIA
BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
2 600 zł
3 900 zł
BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI
2 600 zł
3 900 zł
INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
I GEODEZJI
2 600 zł
3 900 zł
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
6 000 zł
PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
2 600 zł
3 900 zł
 Studia w jęz. angielskim Opłata za semestr
Veterinary Medicine 17 500 zł
Informacje z numerem konta i sposobie płatności każdy zarejestrowany kandydat dostanie z systemu DreamApply

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Norwida 25, bud. A-5
50-375 Wrocław
tel. 71 320 1045
e-mail: admission@upwr.edu.pl