Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński

PESEL i meldunek

PESEL to jest Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, czyli zbiór danych w Polsce, który gromadzi podstawowe informacje (tożsamość, status administracyjno prawny, obywatelstwo, status cywilny, data i adres zameldowania/wymeldowania, informacje dotyczące dokumentów tożsamości i/lub dokumenty pobytu) o obywatelach polskich oraz cudzoziemców zamieszkujących na terenie rzeczypospolitej Polskiej. 

Potocznie mianem PESEL określa się również unikalny numer ewidencyjny osoby fizycznej wykorzystywany w tym rejestrze.

Co oznaczają cyfry w numerze PESEL?

PESEL to jest 11-cyfrowy unikalny symbol identyfikujący osobę fizyczną.

Wszystkie działania związane z założeniem konta w banku, ubieganie o kredyt, kupno nieruchomości, rejestracji samochodu, wezwanie pogotowia wymagają podania nr PESEL. 

Każda cyfra ma swoje znaczenie:

RRMMDDPPPPK

RR — dwie ostatnie cyfry roku urodzenia 

MM — miesiąc urodzenia

DD — dzień urodzenia

PPPP — numer seryjny zawierający informację o płci. U kobiet ostatnia cyfra jest parzystą (0, 2, 4 , 6 ,8), u mężczyzn – nieparzysta (1, 3, 5, 7, 9)

K — kontrolna cyfra

Jak otrzymać PESEL?

Od 1 stycznia 2018 r. numer PESEL jest nadawany każdemu cudzoziemcowi zamieszkałemu w Polsce. Jedynie cudzoziemcy planujący krótkotrwałe pobyty niewymagające meldunku (gdy pobyt na terenie RP nie przekracza 30 dni), są wyłączeni z tej regulacji.

Jeśli jesteś cudzoziemcem, możesz się zameldować, a automatycznie otrzymasz numer PESEL. 

Potrzebne dokumenty to: paszport oraz dokument uzyskany na terenie Polski: wiza/ karta pobytu/ zezwolenie na pobyt czasowy oraz umowa najmu (lokalu, pokoju)

Zameldowanie

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej muszą zameldować się w Urzędzie Miasta najpóźniej czwartego dnia pobytu, jeśli planują pobyt w Polsce dłuższy niż 30 dni.

Do zameldowania potrzebne są:

 • paszport;
 • wiza lub dokument podróży (pozwolenie na czasowy pobyt, poświadczenie o nadaniu statusu uchodźcy lub inny dokument wymieniony na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować – przynieś dokument, który to potwierdzi. Takim dokumentem może być na przykład: umowa cywilnoprawna (na przykład umowa najmu), wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
 • jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować – na formularzu zgłoszenia pobytu musi się podpisać i potwierdzić Twój pobyt osoba, która dysponuje tytułem prawnym do lokalu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu musisz przedstawić do wglądu w urzędzie.

Usługa zameldowania jest bezpłatna. Urzędnik zamelduje Cię od razu po otrzymaniu  zgłoszenia.