Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński

Wiza

Każda osoba, która została zakwalifikowana na studia lub na kursy przygotowawcze do polskiej uczelni,dostaje decyzję lub zaświadczenie o przyjęciu na studia potwierdzający ten fakt i zawierający następne informacje: uczelnia, tryb studiów, datę rozpoczęcia, czas trwania, podstawy studiów (odpłatne, bez odpłatności, świadczeń stypendialnych) oraz inne informację, które są niezbędne dla wydania wizy. 

Wraz z dokumentem potwierdzającym przyjęcia na studia, warto złożyć wniosek, zdjęcia, paszport zagraniczny, ukraiński paszport (lub ID karta), potwierdzenie o zapłatę za studia (minimum 1 semestr. Natomiast, gdy chodzi o studiach bezpłatnych, to jest potrzebny dokument z uczelni potwierdzający ten fakt) oraz potwierdzenie, że wnioskodawca jest w stanie zabezpieczyć siebie finansowo (dokument z banku o limicie kredytowym, umowa o pracę oraz informacja o wysokości miesięcznego wynagrodzenia lub dokument z polskiego banku o posiadanych środkach na koncie).