Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński
Background

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Od lat jesteśmy najczęściej wybieraną uczelnią ekonomiczną w Polsce. To przede wszystkim zasługa kadry i programu nauczania, ale również klimatycznego miejsca.

O uczelni Kierunki studiów Harmonogram rekrutacji Dokumenty Opłaty Kontakt

O uczelni

Wszystkie budynki naszej uczelni zlokalizowane są w pobliżu ulicy Komandorskiej. Dworzec kolejowy Wrocław Główny i Rynek są w zasięgu bezpłatnego przejazdu rowerem miejskim. Nie musisz tracić czasu na dojazdy, bo wykłady i lektoraty odbywają się w jednym miejscu; w pobliżu znajdują się również akademiki i basen. U nas możesz ćwiczyć naukę w praktyce. Oferujemy ciekawe kierunki studiów oraz liczne koła naukowe zajmujące się zagadnieniami, m.in. z zarządzania, logistyki, bankowości. Możesz też studiować pod opieką tutorów i praktyków biznesu, biorąc udział w Biznesowym Indywidualnym Programie Studiów.

 

Kierunki studiów

Oferta polskojęzycznych kierunków studiów

Oferta studiów w języku angielskim (licencjackie , magisterskie)

Harmonogram rekrutacji

1. Zarejestruj się na stronie „Study in Wrocław”

2. Zarejestruj się w systemie IRK : dołącz plik ze zdjęciem, wypełnij ankietę z danymi, dołącz  skany dokumentów>>  .

3.Sprawdzaj status swojego zgłoszenia – na tym etapie następuje weyfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną. W razie otrzymania informacji o braku  kompletu wymaganych dokumentów uzupełnij je jak najszybciej!
4. Po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia wnieś opłatę rekrutacyjną oraz opłatę za pierwszy semestr/rok studiów na wskazane konto bankowe.
5. Załącz w systemie skan dowodu wpłaty.
6. Po przyjeździe dostarcz do Biura Rekrutacji wszystkie wymagane dokumenty (oryginały) wraz z tłumaczeniami przysięgłymi

* Studia na zasadach pełnej odpłatności, uczelnia nie oferuje miejsc na studia bezpłatne. Studenci posiadający Kartę Polaka mogą studiować na podobnych zasadach, jak obywatele polscy, bez wnoszenia opłaty za studia. Więcej: Studia z Kartą Polaka

Dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów

Opłaty

Opłaty

Studia I oraz II stopnia (stacjonarne i niecjonarne) w j. polskim 2100 euro/rok
Studia I oraz II stopnia (stacjonarne i niecjonarne) w j. angielskim 2500 euro/rok

Opłata rekrutacyjna: – 85 zł lub 19 euro.

Szczegóły dotyczące opłat

Konto:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Santander Bank Polska S.A. Oddział we Wrocławiu
Plac Powstańców Śląskich 17/115
53-314 Wrocław

07 1090 2529 0000 0006 3400 0503 – konto PLN
IBAN: PL07109025290000000634000503

30 1090 2529 0000 0001 2284 9471 – konto EURO
IBAN: PL30109025290000000122849471

SWIFT: WBKPPLPP

Kontakt

Biuro Rekrutacji
enrolment@ue.wroc.pl   – język polski, angielski, ukraiński, rosyjski
http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/6901/rekrutacja_cudzoziemcow.html
Monika Szostak – tel. +48 71 36 80 982
Beata Wojtyło – tel. +48 71 36 80 982
budynek Z, pok. nr 9,
Ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Polska
Biuro czynne  jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00