Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński
Background

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Od lat jesteśmy najczęściej wybieraną uczelnią ekonomiczną w Polsce. To przede wszystkim zasługa kadry i programu nauczania, ale również klimatycznego miejsca.

O uczelni Kierunki studiów Harmonogram rekrutacji Dokumenty Opłaty Kontakt

O uczelni

Wszystkie budynki naszej uczelni zlokalizowane są w pobliżu ulicy Komandorskiej. Dworzec kolejowy Wrocław Główny i Rynek są w zasięgu bezpłatnego przejazdu rowerem miejskim. Nie musisz tracić czasu na dojazdy, bo wykłady i lektoraty odbywają się w jednym miejscu; w pobliżu znajdują się również akademiki i basen. U nas możesz ćwiczyć naukę w praktyce. Oferujemy ciekawe kierunki studiów oraz liczne koła naukowe zajmujące się zagadnieniami, m.in. z zarządzania, logistyki, bankowości. Możesz też studiować pod opieką tutorów i praktyków biznesu, biorąc udział w Biznesowym Indywidualnym Programie Studiów.

 

Harmonogram rekrutacji

Zarejestruj się na stronie „Study in Wrocław”

Rekrutacja

Od 01.06.2023 do 15.08.2023 – rejestracja w systemie rekrutacyjnym IRK dla studentów zagranicznych
We wskazanych wyżej terminie Kandydat zobowiązany jest:

 1. Utworzyć konto w elektronicznym systemie rekrutacyjnym IRK na stronie uczelni
 2. Uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek studiów, załączyć skany dokumentów z oryginałów.
 3. Wnieść opłatę rekrutacyjną 85 zł na konto wygenerowane w systemie IRK.
 4. Wnieść opłatę za I semestr studiów na specjalne konto do zapłaty czesnego.

Uwaga: niedostarczenie wszystkich dokumentów jest równoznaczne z anulowaniem decyzji o przyjęciu na studia – kandydat nie podejmuje studiów.

Dokumenty

Wykaz dokumentów na studia I stopnia (licencjackie) – WYKAZ DOKUMENTÓW

Wykaz dokumentów na studia II stopnia (magisterskie) – WYKAZ DOKUMENTÓW

Opłaty

Opłaty

Typ studiów Język nauczania Oplata
Studia I oraz II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) polski 5850 PLN /semestr
Studia I oraz II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) angielski 6950 PLN/semestr

Opłata rekrutacyjna: 85 zł.

Studia na zasadach pełnej odpłatności, uczelnia nie oferuje miejsc na studia bezpłatne. Studenci posiadający Kartę Polaka mogą studiować na podobnych zasadach, jak obywatele polscy, bez wnoszenia opłaty za studia.

Opłatę rekrutacyjną  dokonuje się na indywidualne konto kandydata wygenerowane w systemie IRK.

Konto do zapłaty czesnego będzie podane w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS).

Kontakt

Biuro Rekrutacji
enrolment@ue.wroc.pl   – język polski, angielski
tel. +48 71 36 80 982
Biuro czynne  jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00