Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński
Background

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Od lat jesteśmy najczęściej wybieraną uczelnią ekonomiczną w Polsce. To przede wszystkim zasługa kadry i programu nauczania, ale również klimatycznego miejsca.

O uczelni Kierunki studiów Harmonogram rekrutacji Dokumenty Opłaty Kontakt

O uczelni

Wszystkie budynki naszej uczelni zlokalizowane są w pobliżu ulicy Komandorskiej. Dworzec kolejowy Wrocław Główny i Rynek są w zasięgu bezpłatnego przejazdu rowerem miejskim. Nie musisz tracić czasu na dojazdy, bo wykłady i lektoraty odbywają się w jednym miejscu; w pobliżu znajdują się również akademiki i basen. U nas możesz ćwiczyć naukę w praktyce. Oferujemy ciekawe kierunki studiów oraz liczne koła naukowe zajmujące się zagadnieniami, m.in. z zarządzania, logistyki, bankowości. Możesz też studiować pod opieką tutorów i praktyków biznesu, biorąc udział w Biznesowym Indywidualnym Programie Studiów.

 

Harmonogram rekrutacji

Zarejestruj się na stronie „Study in Wrocław”

Rekrutacja

Przebieg postępowania rekrutacyjnego dla cudzoziemców aplikujących na studia płatne.

 1. Skompletować wymagane dokumenty.
 2. Utworzyć konto w systemie rekrutacyjnym zgodnie z harmonogramem rekrutacji dla cudzoziemców.
 3. Dołączyć plik ze zdjęciem: 3,5 x 4,5 cm konieczny do wyrobienia legitymacji studenckiej – format jak do paszportu.
 4. Zamieścić adres e-mail do bezpośredniego kontaktu z kandydatem na czas trwania rekrutacji.
  Uwaga: na ten adres będą również wysyłane ważne  informacje dotyczące rozpoczęcia roku akademickiego.
 5. Uzupełnić wszystkie dane w zakładce Moje konto → Formularze osobowe (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia jak w paszporcie).
  W sekcji Wykształcenie wpisać dane dotyczące dokumentów o wykształceniu bez dołączania plików w tym miejscu.
  Kandydaci na studia I stopnia, w polu Edytuj wyniki egzaminów, wybierają trzy wymagane przedmioty kwalifikacyjne ze świadectwa maturalnego (bez wpisywania wyników).
 6. Wybrać kierunek studiów z oferty – „Zapisać się”. Aby dokonać zapisu na wybrany kierunek należy  uzupełnić wymagane dane oraz dołączyć w systemie skany wszystkich wymaganych dokumentów (pliki PDF).
  W tym celu należy przygotować plik ze skanem każdego dokumentu z listy. Obowiązuje zasada – jeden dokument to jeden plik.
  W przypadku dokumentów wielostronicowych należy:

  • zeskanować każdą stronę danego dokumentu,
  • połączyć wszystkie skany ze stronami danego dokumentu w jeden plik.
   Przygotowany plik należy zapisać w formacie PDF i załączyć we wskazanym w systemie miejscu  (sekcja Nowe zgłoszenie rekrutacyjne). Należy tak postąpić ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Dołączone dokumenty muszą spełniać warunki opisane w zakładce „Wymagane dokumenty”.
   Uwaga: skany złej jakości i w niewłaściwym formacie nie będą rozpatrywane.
 7. Po zapisaniu się na kierunek należy wnieść opłatę rekrutacyjną 85 PLN na indywidualne konto rozliczeniowe wskazane w systemie: zakładka Moje konto → Płatności. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko Kandydata oraz nazwę kierunku. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 8. Jeśli zamieszczone przez Kandydata dokumenty spełnią wszystkie wymagania oraz uiszczona zostanie opłata rekrutacyjna, Kandydat otrzyma wiadomość z adresu enrolment@ue.wroc.pl  z prośbą o zapłatę czesnego za I semestr studiów (możliwa jest również zapłata za cały rok studiów). W e-mailu zostanie podany numer konta bankowego do wpłaty.
 9. Skan dowodu wpłaty za pierwszy semestr należy przesłać e-mailem zwrotnym do Komisji Rekrutacyjnej na wskazany adres: enrolment@ue.wroc.pl
  W tytule wiadomości prosimy wpisać imię i nazwisko z paszportu z adnotacją: czesne za pierwszy semestr.
 10. Po otrzymaniu dowodu wpłaty Komisja Rekrutacyjna wystawi zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia. Skan zaświadczenia będzie wysłany w formie załącznika na konto Kandydata  w systemie rekrutacyjnym (dostępny w zakładce Wiadomości). Oryginał zostanie dostarczony przesyłką tradycyjną na wskazany w systemie adres. Uwaga: adres musi zawierać kod pocztowy.
 11. Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia na podstawie skanów dokumentów, musi dostarczyć na Uczelnię, zgodnie z harmonogramem, oryginały wszystkich dokumentów, wymagane kserokopie oraz tłumaczenia przysięgłe na język polski. Tłumaczenia przysięgłe nie mogą być dokonane ze skanów, kserokopii itp., lecz z oryginałów. Dokumenty należy przetłumaczyć po uzyskaniu legalizacji/apostille.

UWAGA: W zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne → Dokumenty i dalsze kroki należy pobrać,  wydrukować i podpisać dodatkowo cztery dokumenty: Ankieta osobowa, Podanie o przyjęcie na studia, Ślubowanie i Oświadczenie oraz dołączyć do kompletu dokumentów.

W przypadku kandydatów niepełnoletnich, Oświadczenie podpisuje kandydat oraz rodzic (lub opiekun prawny).

Niezłożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje decyzją o nieprzyjęciu na studia.
W przypadku wątpliwości, prosimy o  kontakt pod adresem enrolment@ue.wroc.pl

Kandydaci zainteresowani miejscem w domu studenckim mogą kontaktować się z Działem Domów Studenckich.

Dokumenty

Wykaz dokumentów na studia I stopnia (licencjackie) – WYKAZ DOKUMENTÓW

Wykaz dokumentów na studia II stopnia (magisterskie) – WYKAZ DOKUMENTÓW

Opłaty

Opłaty

Typ studiów Język nauczania Oplata
Studia I oraz II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) polski 5850 PLN /semestr
Studia I oraz II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) angielski 6950 PLN/semestr

Opłata rekrutacyjna: 85 zł.

Studia na zasadach pełnej odpłatności, uczelnia nie oferuje miejsc na studia bezpłatne. Studenci posiadający Kartę Polaka mogą studiować na podobnych zasadach, jak obywatele polscy, bez wnoszenia opłaty za studia.

Opłatę rekrutacyjną  dokonuje się na indywidualne konto kandydata wygenerowane w systemie IRK.

Konto do zapłaty czesnego będzie podane w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS).

Kontakt

Biuro Rekrutacji
enrolment@ue.wroc.pl   – język polski, angielski
tel. +48 71 36 80 982
Biuro czynne  jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00