Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński
Background

Politechnika Wrocławska

Najlepsza uczelnia techniczna w Polsce

O uczelni Kierunki studiów Harmonogram rekrutacji Dokumenty Opłaty Kontakt

O uczelni

Politechnika Wrocławska jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz liderem polskich rankingów uczelnianych. Trzecia pozycja wśród uczelni technicznych, szóste miejsce w ogólnej klasyfikacji oraz tradycyjnie pierwsza lokata na Dolnym Śląsku – to wyniki Politechniki Wrocławskiej w rankingu szkół wyższych Fundacji Perspektywy 2020. W tym samym rankingu cztery kierunki nauczania na PWr uznane został za najlepsze w Polsce. Są to: Architektura (Wydział Architektury), Budownictwo (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego) i Technologia chemiczna (Wydział Chemiczny) w gronie kierunków technicznych i inżynieryjnych oraz Gospodarka przestrzenna (Wydział Architektury) w kategorii kierunków społecznych.

Nowoczesne techniczne wykształcenie otrzymuje tu około 25 000 studentów. Kształcą się na 13 wydziałach i w 3 filiach w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu, mając do wyboru 50 różnorodnych kierunków studiów oraz 36 programów prowadzonych w językach obcych. Programy studiów są ściśle związane z rozwijaniem nowych technologii m.in. nanotechnologia, biotechnologia, telekomunikacja, teleinformatyka, technologie IT. Uczelnia posiada świetnie wyposażone nowoczesne laboratoria, w których przeprowadza się badania i doświadczenia na światowym poziomie, prowadzi również współpracę z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, instytucjami oraz przedsiębiorstwami. Do najbliższych
partnerów uczelni należą: Volvo, Nokia, Microsoft, IBM, KGHM, LG czy też Credit Suisse. Dzięki nowatorskim badaniom od lat jesteśmy liderem innowacyjności i dominujemy pod tym względem w raportach Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. W ostatnich latach na zakup urządzeń badawczych, maszyn i aparatów przeznaczyliśmy kilkaset milionów złotych.
Dyplom Politechniki Wrocławskiej jest bardzo wysoko ceniony przez pracodawców. W ciągu ostatnich lat właśnie absolwenci uczelni technicznych najszybciej znajdowali zatrudnienie. Specjaliści z dziedzin IT oraz telekomunikacji są najlepiej opłacanymi fachowcami we Wrocławiu. Uczelnia cyklicznie organizuje Targi Pracy, sprzyja także rozwojowi idei biznesowych studentów przez Inkubatory Przedsiębiorczości. Studiując na Politechnice Wrocławskiej można rozwijać swoje zainteresowania i
realizować marzenia. Działa tu ponad 200 kół naukowych, organizacji, klubów również artystycznych i sportowych.

Kierunki studiów

Kierunki polskojęzyczne

Kierunki anglojęzyczne

Harmonogram rekrutacji

W ramach projektu „Study in Wrocław” Politechnika Wrocławska  oferuje 3 bezpłatne miejsca na polskojęzyczne kierunki I stopnia. Obowiązuje rejestracja w projekcie Study in Wroclaw oraz rejestracja i wgranie wymaganych dokumentów systemie IRK Politechniki Wrocławskiej.

Początek rejestracji w systemie IRK Politechniki Wrocławskiej – 3 czerwca 2024 r. – link do IRC

10 lipca 2024 r. – ostatni dzień rejestracji zgłoszeń w konkursie na bezpłatne miejsca Study in Wroclaw

Harmonogram rekrutacji cudzoziemców na studia I stopnia 

Harmonogram rekrutacji cudzoziemców na studia II stopnia

Harmonogram rekrutacji cudzoziemców na roczny kurs języka polskiego

Dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY

 • paszport/ dowód osobisty (tylko w celu sprawdzenia poprawności danych)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub wyższej / dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia / świadectwo dojrzałości / załącznik do świadectwa z ocenami / suplement do dyplomu zalegalizowanych przez właściwą ambasadę lub opatrzone Apostille
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski lub angielski dokumentów wydanych w innym języku poza wymienionym powyżej (w tym legalizacja, Apostille lub inny dokument)
 • dokument zaświadczający posiadanie wymaganego poziomu języka polskiego lub angielskiego do celu studiowania – zaświadczenie o poprzednim wykształceniu w danym języku / certyfikat językowy (język polski – Certyfikat Państwowy lub PWr co najmniej na poziomie B2; język angielski – IELTS, TOEFL, itp. co najmniej na poziomie B2) / rozmowa przez Skype (rejestracja na rozmowę przez system IRC)
 • deklaracja o nieposiadaniu obywatelstwa polskiego – wzór można pobrać z systemu IRC
 • deklaracja rodziców/opiekunów nieletniego studenta – wzór można pobrać z systemu IRC

Opłaty

OPŁATY WNOSZONE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

na studiach I i II stopnia 

Forma
kształcenia
Szczegóły Opłata za semestr Opłata rekrutacyjna
EUR PLN EUR PLN
STUDIA
I STOPNIA
stacjonarne w języku polskim 1250 5900 20 85
stacjonarne w języku polskim – kierunek Architektura 1250 5900 35 150
stacjonarne w języku angielskim 1500 7050 20 85
niestacjonarne w języku polskim 1000 4700 20 85
STUDIA
II STOPNIA
stacjonarne w języku polskim 1500 7050 20 85
stacjonarne w języku angielskim 2000 9400 20 85
niestacjonarne w języku polskim 1250 5900 20 85
Roczny kurs przygotowawczy z języka polskiego. 3000 150

 

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej
Sekcja Rekrutacji i Wsparcia Studentów Obcokrajowców
admission@pwr.edu.pl
+48 71 320 3170