Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat w rankingach Perspektyw uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnie magisterską na Dolnym Śląsku i jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce.

 

logo-DSW-kolor

Uczelnia powstała w 1997 roku. Jej założycielem było Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu. Dolnośląska Szkoła Wyższa kształci 3,5 tys. studentów na 14 kierunkach studiów I i II stopnia, które prowadzone są zgodnie z międzynarodowymi standardami, w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. W ofercie posiada także blisko 60 kierunków studiów podyplomowych. Studenci oraz pracownicy mogą korzystać również z oferty zagranicznych studiów i praktyk z blisko 100 współpracujących z DSW ośrodków akademickich z 24 państw z Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Uczelnia zatrudnia ponad 200 osobową kadrę, z czego ponad połowę z nich stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w DSW jako podstawowym miejscu pracy. W ich gronie jest 66 doktorów oraz 46 osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub profesora. Dyplom ukończenia studiów licencjackich i magisterskich otrzymało już blisko 31 tys. absolwentów.

Od licencjatu do doktoratu
Dolnośląska Szkoła Wyższa, jako jedna z niewielu niepublicznych uczelni w Polsce, posiada pełne uprawnienia akademickie. Wydział Nauk Pedagogicznych w 2005 roku otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, które posiada od 2009 roku. Studia doktoranckie prowadzone są w języku polskim, angielskim oraz czeskim. Kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej przyznane zostały Wydziałowi Nauk Społecznych i Dziennikarstwa w 2010 roku. Łącznie dyplom doktora i doktora habilitowanego wydany przez DSW otrzymało blisko 80 osób.

Nauka, badania…

Uczelnia zrealizowała już ponad 60 projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym 14 międzynarodowych ze środków m.in. Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, itd. na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą blisko 25 mln złotych. Realizuje również inne projekty w ramach programów: Horyzont 2020, Erasmus+, Międzynarodowe Partnerstwa Strategiczne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, czy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest także miejscem, gdzie odbywają się liczne seminaria, debaty, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia oraz zajęcia prowadzone przez wybitnych ekspertów, praktyków oraz specjalistów współpracujących z uczelnią. Do tej pory zorganizowała m.in. 170 konferencji naukowych, w tym 48 o randze międzynarodowej i 122 o zasięgu ogólnopolskim, 233 seminariów naukowych, z czego 151 to spotkania organizowane cyklicznie. Uczelnia zorganizowała również 14 edycji Międzynarodowych Szkół Letnich.

Przestrzeń do rozwoju zawodowego, naukowego, realizacji pasji i zainteresowań!

Studenci, absolwenci oraz pracownicy mają do dyspozycji jedną z największych w Polsce niepublicznych bibliotek, własną księgarnię, wydawnictwo naukowe, studio telewizyjne, pracownie (multimedialne, informatyczne, projektowe i fotograficzne) oraz nowoczesne laboratoria: dźwięku ze studiem nagraniowym oraz specjalistyczną pracownię motion capture do wykonywania animacji 3D i efektów specjalnych. W ramach uczelni działają także galeria sztuki, teatr akademicki, Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Biuro Karier oraz Centrum Konferencyjne. Siedziba DSW znajduje się w niedalekiej odległości od ścisłego centrum Wrocławia i jest dobrze skomunikowana m.in. z portem lotniczym dworcem PKP i PKS oraz autostradową obwodnicą miasta.

W Dolnośląskiej Szkole Wyższej
– Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów;
– Wspieramy naszych studentów i doktoratów. Blisko 1000 osób otrzymuje pomoc materialną;
– Zatrudniamy ponad 200 – osobowy zespół cenionych  praktyków i ekspertów ;
– Realizujemy projekty społecznie zaangażowane;
– Zapewniamy kształcenia od licencjatu do doktoratu;
-Współpracujemy z ponad 100 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów w Europie i Stanach Zjednoczonych;
– Gwarantujemy udział w międzynarodowych praktykach, stażach oraz studiach w ramach programu Erasmus + ;
– Inwestujemy w komfortowe warunki studiowania.

Rekrutacja 2021/22

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 01.04.2021 i trwa do 31.08.2021

Zapis na studia – przez stronę internetową – REKRUTACJA 

Dla kandydatów z projektu „Study in Wroclaw” Dolnośląska Szkoła Wyższa oferuje dwa miejsca na zasadach zwolnienia z opłat za studia na dowolnym kierunku. Osoby obiegający się o miejsca na zasadach zwolnienia z opłat proszeni są o zapoznanie się z REGULAMINEM

Zgłoszenia na bezpłatne miejsca przyjmowane są od 01.05.2021 do 05.07.2021
Sprawdzenie znajomości języka polskiego 06.07.2021 -10.07.2021
Weryfikacja dokumentów 10.07.2021 – 13.07.2021
Posiedzenie komisji 14.07.2021
Ogłoszenie wyników konkursu na bezpłatne miejsca 15.07.2021

Oferta kierunków 2021/22

Studia I stopnia kierunki polskojęzyczne

• Administracja
• Bezpieczeństwo wewnętrzne
• Dietetyka z promocją zdrowia
• Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
• Geodezja i kartografia
• Human resources i coaching
• Informatyka
• Kosmetologia
• Media design i marketing wizerunkowy
• Media kreatywne : game design, animacja, efekty specjalne
• Pedagogika
• Praca socjalna
• Psychologia w biznesie

Studia I stopnia w języku angielskim

• E-commerce developer (ENG)
• User Experience Designer (ENG)
• Teaching English in a non-formal environment (ENG)
• 3D Animation & Visual Effects (ENG)
• Cultural animation and museum studies (ENG)

Studia II stopnia kierunki polskojęzyczne

• Administracja
• Bezpieczeństwo narodowe
• Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
• Human resources i coaching
• Media kreatywne: projektowanie gier i animacji
• Pedagogika
• Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
• Pedagogika specjalna
• Praca socjalna
• Psychologia

Studia II stopnia w języku angielskim

• Culture and education (ENG)
• Big data, digital marketing and trendwatching (ENG)
• Public Relations (ENG)
• Child, adolescent and family psychology (ENG)
• Social psychology (ENG)

Studia jednolite magisterskie

• Psychologia
• Pedagogika wczesnoszkolna i  przedszkolna
• Pedagogia specjalna

Kurs językowy

Kurs języka polskiego dla kandydatów obcokrajowców na studia prowadzone w języku polskim, kandydatów/studentów obcokrajowców, osób czasowo przebywających w Polsce (spoza DSW) zainteresowanych nauką  języka polskiego.

Czas trwania kursu: 2 tygodnie; 10 dni roboczych. Termin zostanie podany wkrótce.

Harmonogram

Kurs obejmuje 50 godzin lekcyjnych (50 x 45 minut)

Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku: codziennie 5 godzin lekcyjnych (5 x 45 minut)

Program

Zajęcia językowe będą prowadzone według schematu:

 1. Lektorat językowy z uwzględnieniem wszystkich podsystemów i sprawności.
 2. Zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb kursantów: fonetyka, wymowa, gramatyka, słownictwo.

Kurs kończy się egzaminem językowym, aby zaliczyć kurs należy zdobyć min 60% wymaganego materiału językowego.

Koszty:

Koszt kursu 450 zł (dla studentów DSW 400 zł)

Procedura rekrutacji:

Zarejestruj się w projekcie „Study in Wroclaw” – Rejestracja

Dokumenty:

 • Apostille atestatu/dyplomu i dodatków
 • Tłumaczenie apostille atestatu/dyplomu i dodatków
 • Kserokopia paszportu zagranicznego
 • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią
 • 2 zdjęcia 3.5* 4.5
 • Certyfikat znajomości języka polskiego poziom B1
 • Opłata rekrutacyjna 85 zł
 • Opłata administracyjna 400 zł

Rejestracja online: rekrutacja.dsw.edu.pl

Opłaty

STUDIA W J. POLSKIM:

 • Możliwość opłaty w ratach: 1,  2, 10, 12  rat.
 • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego – czesne nie zmieni się przez całe 3 lata!
 • Opłata rekrutacyjna  wynosi 85 zł
 • Opłata administracyjna wynosi 400 zł.

STUDIA W J. ANGIELSKIM

 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł zł
 • Opłata a administracyjna wynosi 400 zł.
 • Wysokość czesnego – 2500 euro (10 750 zł) w systemie opłaty rocznej lub 1250 euro/semestr
 • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego- czesne nie zmieni się przez całe 3 lata!

Kontakt

Studia w języku polskim:
Oleksandra Andrash (PL, UKR, RU)
Biuro Rekrutacji
tel: +48 693 010 162
mail: infoua@dsw.edu.pl
https://www.dsw.edu.pl/
Ul. Strzegomska 55, pok. 14

Studia w języku angielskim:
Joanna Tatar (PL, ENG)
Biuro Rekrutacji
tel: +48 71 356 15 71
e-mail: recruitment@dsw.edu.pl
ul. Strzegomska 55, pok. 14