Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński

Ubezpieczenie

Aby móc korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, polecamy ubezpieczyć się w Polsce. Można to zrobić w państwowej służbie ochrony zdrowia – Narodowym Funduszu Zdrowia.

Student, który podpisał umowę na ubezpieczenie i terminowo opłaca składki, ma prawo korzystać z opieki medycznej w pewnym zasięgu na terytorium Polski w punktach, które mają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie pomocy medycznej ( w takich szpitalach czy przychodniach jest odpowiednia wywieszka z napisem NFZ).

Miesięczna składka wynosi 46,80 złotych. Idąc do lekarza, trzeba mieć ze sobą egzemplarz umowy z NFZ, oraz blankiet zgłoszenia do ZUS i potwierdzenia opłaty składki za ostatni miesiąc.

Jak podpisać umowę z NFZ?

 • Należy udać się do odpowiedniego oddziału NFZ– Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Obsługi Ubezpieczonych (ul. Dawida 2, 50-527 Wrocław, tel. 71 797 91 32). Należy mieć ze sobą następujące dokumenty:
  1. zaświadczenie z uczelni potwierdzające bycie studentem
  2. legitymację studencką
  3. paszport 
  4. na miejscu – wypełnić podanie o dobrowolne ubezpieczenie
 • Przyjść do oddziału w dniu wyznaczonym przez NFZ, żeby podpisać umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu.
 • Po podpisaniu umowę, w ciągu 7 dni zarejestrować się w oddziale albo inspekcji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), przedkładając blankiet ZUS ZZA („Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego”). Oddział ZUS (w zależności od tego, gdzie mieszkamy)

Ubezpieczyć można się również w prywatnych agencjach ubezpieczeniowych. Można wybrać dowolny pakiet usług w zależności od potrzeb i finansowych możliwości.