Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński

Legalizacja pobytu

Pierwszą Kartę Pobytu dostaje się na okres 15 miesięcy. Jeśli zaczynasz kurs językowy, możesz starać się o zezwolenie na pobyt na czas jego trwania. Kontynuacja nauki na kolejnym roku oznacza możliwość otrzymania zezwolenia na kolejne 3 lata.

Gdzie wyrobić Kartę Pobytu?

Kartę Pobytu wyrabia się we Wrocławiu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w Oddziale Cudzoziemców. Czas oczekiwania na Kartę Pobytu to co najmniej 45 dni. Zezwolenie na pobyt może zostać cofnięte, jeśli student nie zaliczy roku w terminie.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

 • Zaświadczenie o przyjęciu na studia;
 • Dowód wpłaty, jeśli studiuje się odpłatnie;
 • Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia;
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków, aby wrócić do państwa zamieszkania.

Informację o postępowaniu złożenia wniosku na legalizację pobytu na podstawie statusu studenta można znaleźć na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 

Zdjęcie: karta-pobytu.pl