Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński

Kursy języka polskiego

Niektóre uczelnie prowadzą kursy przygotowawcze, na przykład Politechnika Wrocławska lub Uniwersytet Wrocławski, o kursach których możecie przeczytać w tym artykule. Mogą to być kursy semestralne, miesięczne i roczne.

Roczne kursy przygotowawcze dla obcokrajowców przydadzą się przyszłym studentom, których znajomość języka polskiego jest niewystarczająca. dla osób, które chcą lepiej poznać kulturę i tradycje Polski.

Politechnika Wrocławska

Na przykład na Politechnice Wrocławskiej odbywa się miesięczny letni kurs dla osób, których poziom języka polskiego – A2, dzięki czemu istnieje możliwość podniesienia poziomu języka polskiego do B2 i jest poświadczony odpowiednim certyfikatem. 110 godzin języka polskiego plus wycieczki integracyjne, zwiedzicie muzea, popularne miejsca (np. Muzeum Wody, Muzeum Pan Taduesz). Osoby będą mieszkać w akademikach Politechniki.
Dużą popularnością cieszą się roczne kursy intensywne (dla zainteresowanych studiowaniem we Wrocławiu są to kursy na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice). Kursy roczne trwają od października do czerwca. Ilość zajęć: 600 godzin języka polskiego rocznie, 5 razy w tygodniu po 4-5 godzin.
Takie kursy odbywają się na różnych poziomach: od A1 do B2. Studenci nabywają podstawowych umiejętności, rozumienia języka polskiego w mowie i piśmie, umiejętności czytania i pisania, pisania różnego rodzaju tekstów. Ponadto studenci mają zajęcia z kultury i historii Polski, różne wycieczki.
Na Politechnice Wrocławskiej studenci biorą również udział w zajęciach z określonych nauk (wszystko zależy od wybranej specjalności i potrzeb): matematyki, fizyki, biologii, informatyki, chemii, geografii, nauk społecznych itp. Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym z języka polskiego oraz wybranych przez Ciebie przedmiotów.

Uniwersytet Wrocławski

Na Uniwersytecie Wrocławskim 150 godzin poświęca się na słownictwo specjalistyczne związane z Twoim przyszłym kierunkiem. A jeśli planujesz studiować na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym – masz kolejne 20 godzin na zajęcia specjalistyczne.
Program kursów językowych na Uniwersytecie Wrocławskim:

 • słuchanie (przygotowanie do rozumienia zajęć akademickich);
 • rozumienie tekstu pisanego (przygotowanie do samodzielnej pracy z tekstami naukowymi)
 • pisanie (np. umiejętność pisania wykładu)
 • rozmowa (rozmowy w sytuacjach formalnych i nieformalnych, komunikacja na seminariach, prezentacje)
 • słownictwo (zgodnie z planowanymi obszarami lub czynnościami zawodowymi)
 • polska wymowa.

Koszt takich kursów waha się od 1500 do 4000 euro rocznie. Koszt zależy od ilości godzin, zajęć i przyjemnych aplikacji, takich jak lekcje języków obcych, wycieczki, zajęcia z przedmiotów specjalistycznych, darmowe kupony na wstęp do różnych instytucji takich jak muzea, kluby, ogrody zoologiczne itp.
Koszt kursów języka angielskiego będzie droższy w porównaniu do języka polskiego. Nie ma zniżek na takie kursy, z wyjątkiem posiadaczy Karty Polaka i wynosi 30%