Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński

Bezpłatne studia w Polsce

Chociaż wyższe wykształcenie w Polsce uważa się dostępnym w porównaniu z innymi państwami UE, aczkolwiek studiować bezpłatnie jest celem wielu kandydatów zagranicznych. Coraz więcej możliwości pojawia, by dostać się na bezpłatne studia w Polsce. Dotychczas taką możliwość mieli kandydaci polskiego pochodzenia, czyli posiadaczy słynnej Karty Polaka lub próbując sił w różnych projektach stypendialnych.

 Natomiast w 2019 roku pojawiła się możliwość studiować na podstawie świadczeń bez odpłatności pod warunkiem posiadania certyfikatu znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie C1, który się wydaje przez Państwową Komisję Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego.

Znajomość języka polskiego na poziomie C1 oznacza:

 • umiejętność rozmawiać płynnie w języku polskim w życiu codziennym, jasnym formułowanie własnych wypowiedzi z użyciem poprawnych gramatycznych schematów,
 • Łatwo dobrać właściwe słowa w spontanicznych sytuacjach,
 • Rozumienie długich przemówień, określenie ich ukrytego kontekstu,
 • Znajomość i poprawne używanie gramatyki: odmiana czasowników nieregularnych, właściwe dobierać zaimki, synonimy,
 • Mówienie i pisanie w oficjalnym i nieoficjalnym stylu.

Taki egzamin można zdać w specjalizowanych placówkach, które posiadają licencję na przeprowadzenie takiego egzaminu. Egzaminy się odbywają w Polsce, Ukrainie, Rosji, Białorusi, Włoszech, USA. 

Ubiegać o certyfikat mogą jak Polacy, tak i obcokrajowcy, jedynym ograniczeniem jest wiek. Brać udział w egzaminach na poziomie B1, B2 oraz C1 mogą osoby pełnoletnie, dzieci oraz nieletni tylko na poziomie A1-B1.

Ubiegać o bezpłatne studia mogą również osoby, które:

 • posiadają kartę pobytu,
 • są uchodźcami,
 • mąż/żona obywatela Polski.
 • programy stypendialne / inicjatywy miasta lub uczelni