Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński

Bezpieczeństwo

Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przecież w miastach Polski jak i w każdym innym kraju, są dzielnice podwyższonego ryzyka. Niebezpiecznie mieć ze sobą dużą kwotę i dokumenty podczas nocnych spacerów, brać je na dyskotekę lub do pubów (warto podkreślić, że szatnie w niektórych lokalach nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie cennych rzeczy, oprócz płaszczy i kurtek). Nie warto polemizować z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Na terenie każdego miasta działają państwowe i niepaństwowe służby na rzecz spokoju i bezpieczeństwa obywateli Polskich oraz obcokrajowców.

Policja

Jedną z zasadniczych funkcji policji jest wykrywanie przestępstw, przeszukiwanie osób i pomieszczeń, zatrzymywanie podejrzanych, wystawianie mandatów karnych za zachowanie niezgodne z prawem.

 • Tel. alarmowy policji we Wrocławiu: 997

Straż miejska

Głównym obowiązkiem straży jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, obrona bezpieczeństwa miasta i mieszkańców, np. walka z wandalizmem i zapobieganie mu. Mają dużo mniejsze uprawnienia od policji oraz wzywają ten organ, gdy kogoś zatrzymają, lub gdy natrafiają na jakieś przestępstwo. 

 • Tel alarmowy straży miejskiej we Wrocławiu: 986

Inne telefony alarmowe oraz infolinię we Wrocławiu:

W razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia należy dzwonić na telefony ratunkowe:

 • Numer ratunkowy 112
 • Pogotowie Ratunkowe 999
 • Straż Pożarna 998
 • Punkt informacji dla obcokrajowców 71 77 24 950
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 (linia bezpłatna)
 • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 • Policyjny Telefon Zaufania- 0800 283 107
 • Narodowy Fundusz Zdrowia we Wrocławiu infolinia 71 194 88
 • Biuro Rzeczy Znalezionych 71 376 08 96