Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński

Apostille

Każdy kandydat zamierzający aplikować na studia za granicą powinien posiadać pieczątkę apostille na wszystkich dokumentach poświadczających ukończenie szkoły lub uniwersytetu, w celu potwierdzenia siły prawnej tego dokumentu oraz legalnego wykorzystania na terenie państw, które podpisały Konwencję Haską. 

Czym jest apostille? Apostille jest pieczątką potwierdzająca legalność dokumentu oraz podpis i pieczęć osoby, która wydała taki dokument. Bez apostille’a dokument nie będzie miał siły prawnej za granicą, dla tego nielegalne jego wykorzystanie będzie uważane za łamanie prawa, co skutkuje administracyjną oraz karną odpowiedzialnością.

Takie zaświadczenie jest wydawane przez właściwy organ państwa (w przypadku świadectwa maturalnego (atestat) lub dyplomu i ich suplementów – Ministerstwo edukacji)

Warto podkreślić, że apostille sporządzana jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na oryginale dokumentu lub odrębnego dokumentu do niego dołączonego. Apostille jest zabezpieczona od podróbek przez ochronny kod kreskowy.

Termin danej procedury zajmuje od 3 do 30 dni roboczych (w zależności od rodzaju dyplomu)