Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce. Jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Łączy dziedzictwo i najlepsze tradycje z innowacyjnością. Studiuje tu ponad 10 000 studentów.

Uczelnia oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych oraz podejmuje wszechstronne działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego.

Uczelnia oferuje szeroki wachlarz kierunków studiów i specjalności, nowoczesną infrastrukturę i zaplecze dydaktyczne, komfortowe i niedrogie zakwaterowanie w domach studenckich, obiekty sportowe (w tym kryty basen).

W rok 2004 Komisja Europejska uhonorowała Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu certyfikatem ECTS Label –  jako uczelnię partnerską doświadczoną w dziedzinie europejskiej współpracy międzynarodowej.  Wysoka jakość nauczania i badań naukowych kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów.

Rekrutacja 2017

Oferta w ramach „Teraz Wrocław”:

15 miejsc bezpłatnych (po 3 na każdym wydziale, studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie).

Procedura rekrutacji:

Rekrutacja na studia płatne  trwa do 15 września 2017!

1. Od 4 maja 2017 roku do 1 lipca 2017 roku zarejestrować się na stronie „Teraz Wrocław”>>

2. Wypełnić ankietę rejestracyjną>> 

3. Zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni>>

4. Wysłać do 22 lipca 2017 roku skany dokumentów w systemie rekrutacyjnym uczelni>>  . Skany dokumentów należy przesłać w jednym pliku pdf, ułożone w następującej kolejności (Dokumenty przesłane w inny sposób nie będą rozpatrywane):

  1. Formularz rejestracyjny projektu „Teraz Wrocław” (ankieta, która zostanie przesłana po rejestracji na stronie projektu „Teraz Wrocław”)
  2. Skan świadectwa maturalnego (atestat+dodatek) z apostille oraz tłumaczenie*.
  3. Skan dyplomu licencjackiego (dyplom bakaławra+dodatek) z apostille oraz tłumaczenie* (kandydaci na studia II stopnia).
  4. Skan paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi).
  5. Certyfikat z języka polskiego (jeżeli kandydat posiada).
  6. Aktualna fotografia (w wersji elektronicznej) o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm (odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami).

Dla kandydatów na bezpłatne miejsca dodatkowo:

  • Dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia jak np. olimpiady, konkursy (jeżeli kandydat posiada)
  • List motywacyjny w języku polskim
  • Certyfikat ZNO, EGE, CT etc. (jeżeli kandydat posiada).

*Dla ułatwienia i uproszczenia procedur rekrutacyjnych, na pierwszym etapie składania dokumentów przyjmowane są tłumaczenia na język polski wykonane przez osobę lub instytucję do tego uprawnione w kraju zamieszkania (np. biuro tłumaczeń), tłumaczenia nie muszą być zatwierdzone notarialnie.

Kandydaci na miejsca bezpłatne w ramach programu „Teraz Wrocław” muszą wykazać się średnią ocen uzyskanych na zakończenie szkoły średniej na poziomie nie mniejszym niż 75%.

Dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu z języka polskiego uznawanego
przez Uniwersytet organizowany jest egzamin z języka polskiego. Egzamin może zostać przeprowadzony za pośrednictwem Skype’a lub w Biurze Rekrutacji.

Egzamin składa się z dwóch części, pierwsza to rozmowa na wskazany przez
egzaminatora temat, druga to test ze znajomości języka. Test podzielony jest na trzy części: słuchanie ze zrozumieniem, test leksykalno-gramatyczny, rozumienie tekstu czytanego. Z testu można otrzymać łącznie 100 pkt, egzamin uważany jest za zdany, kiedy kandydat otrzyma co najmniej 60 pkt.

Ogłoszenie wyników rekrutacji  – 2 sierpnia 2017 roku.

Regulamin Projektu „Teraz Wrocław”

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Norwida 25, bud. A-5

50-375 Wrocław

tel. 71 320 1075
mykola.rastvorov@upwr.edu.pl
Skype Rekrutacja

Rozmowa/egzamin

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunek studiów Architektura Krajobrazu na Wydziale Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 25 lipca 2017 roku.

Egzamin będzie przebiegać w dwóch częściach, dwa razy po 3 godziny zegarowe, z przerwą trwającą około jednej godziny. Egzamin trwa jeden dzień.

Miejsce egzaminu:

Hala Sportowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 43 (Biskupin)

Na egzamin należy przynieść deskę rysunkową lub sztywny podkład o wymiarach 50×70 cm, pinezki do przypięcia papieru, ołówki i kredki ołówkowe (każdy uczestnik otrzyma opieczętowany papier formatu 50×70 cm). Należy mieć ze sobą dowód osobisty i dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Tematyka egzaminu:

Część pierwsza

kompozycja przestrzenna z różnorodnych brył, rysunek z natury (wymagana umiejętność proporcjonalnego odwzorowania widzianych przedmiotów, znajomość zasad perspektywy, posługiwanie się światłocieniem) rysunek ołówkiem, technika czarno-biała

Część druga

kompozycja ukształtowania terenu wraz z elementami krajobrazu naturalnego i kulturowego, rysunek z wyobraźni, (wymagana umiejętność przedstawiania przestrzeni w perspektywie) rysunek kredkami, technika kolorowa

Opłaty

Sprawdzić wysokość czesnego>>

Opłata rekrutacyjna – 80 zł (lub 19 euro). Kandydaci na bezpłatne miejsca w ramach projektu Teraz Wrocław  są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 


Rekrutacja krok po kroku>>

Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane>>

Sprawdź, co możesz studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu>>