Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Od lat jesteśmy najczęściej wybieraną uczelnią ekonomiczną w Polsce. To przede wszystkim zasługa kadry i programu nauczania, ale również klimatycznego miejsca. Wszystkie budynki naszej uczelni zlokalizowane są w pobliżu ulicy Komandorskiej. Dworzec kolejowy Wrocław Główny i Rynek są w zasięgu bezpłatnego przejazdu rowerem miejskim. Nie musisz tracić czasu na dojazdy, bo wykłady i lektoraty odbywają się w jednym miejscu; w pobliżu znajdują się również akademiki i basen. U nas możesz ćwiczyć naukę w praktyce. Oferujemy ciekawe kierunki studiów oraz liczne koła naukowe zajmujące się zagadnieniami, m.in. z zarządzania, logistyki, bankowości. Możesz też studiować pod opieką tutorów i praktyków biznesu, biorąc udział w Biznesowym Indywidualnym Programie Studiów.

Oferta polskojęzycznych kierunków studiów

Oferta studiów w języku angielskim (licencjackie , magisterskie)

Rekrutacja 2020/21

1. Zarejestruj się na stronie „Study in Wrocław”

2. Zarejestruj się w systemie IRK w terminie od 01.06.2020 r. : dołącz plik ze zdjęciem, wypełnij ankietę z danymi, dołącz  skany dokumentów>>  .

3.Sprawdzaj status swojego zgłoszenia – na tym etapie następuje weyfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną. W razie otrzymania informacji o braku  kompletu wymaganych dokumentów uzupełnij je jak najszybciej!
4. Po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia wnieś opłatę rekrutacyjną oraz opłatę za pierwszy semestr/rok studiów na wskazane konto bankowe.
5. Załącz w systemie skan dowodu wpłaty.
6. Po przyjeździe dostarcz do Biura Rekrutacji wszystkie wymagane dokumenty (oryginały) wraz z tłumaczeniami przysięgłymi

* Studia na zasadach pełnej odpłatności, uczelnia nie oferuje miejsc na studia bezpłatne. Studenci posiadający Kartę Polaka mogą studiować na podobnych zasadach, jak obywatele polscy, bez wnoszenia opłaty za studia. Więcej: Studia z Kartą Polaka

Opłaty

Studia I oraz II stopnia (stacjonarne i niecjonarne) w j. polskim 2100 euro/rok
Studia I oraz II stopnia (stacjonarne i niecjonarne) w j. angielskim 2500 euro/rok

Opłata rekrutacyjna: – 85 zł lub 19 euro.

Szczegóły dotyczące opłat

Konto:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Santander Bank Polska S.A. Oddział we Wrocławiu
Plac Powstańców Śląskich 17/115
53-314 Wrocław

07 1090 2529 0000 0006 3400 0503 – konto PLN
IBAN: PL07109025290000000634000503

30 1090 2529 0000 0001 2284 9471 – konto EURO
IBAN: PL30109025290000000122849471

SWIFT: WBKPPLPP


Rekrutacja krok po kroku>>

Sprawdź, co możesz studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu>>