Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz liderem polskich rankingów uczelnianych.

logoPWr

Nowoczesne techniczne wykształcenie otrzymuje tu około 30 000 studentów. Kształcą się na 16 wydziałach mając do wyboru 39 kierunków studiów. Programy studiów są ściśle związane z rozwijaniem nowych technologii m.in. nanotechnologia, biotechnologia, telekomunikacja, teleinformatyka, technologie IT. Uczelnia posiada świetnie wyposażone nowoczesne laboratoria, w których przeprowadza się badania i doświadczenia na światowym poziomie, prowadzi również współpracę z wieloma polskimi i zagranicznymi
ośrodkami badawczymi, instytucjami oraz przedsiębiorstwami. Politechnika Wrocławska jest uczelnią posiadającą największą ilość patentów.

Dyplom Politechniki Wrocławskiej jest bardzo wysoko ceniony przez pracodawców. W ciągu ostatnich lat właśnie absolwenci uczelni technicznych najszybciej znajdowali zatrudnienie. Specjaliści z dziedzin IT oraz telekomunikacji są najlepiej opłacanymi fachowcami we Wrocławiu. Uczelnia cyklicznie organizuje Targi Pracy, sprzyja także rozwojowi idei biznesowych studentów przez Inkubatory Przedsiębiorczości.

Studiując na Politechnice Wrocławskiej można rozwijać swoje zainteresowania i realizować marzenia. Działa tu ponad 200 kół naukowych, organizacji, klubów również artystycznych i sportowych.

Rekrutacja 2018

Oferta w ramach „Teraz Wrocław”:

3 miejsca bezpłatne na studiach I stopnia w j. polskim – kandydaci zostają zwolnieni z opłat na pierwszy rok studiów. Po spełnieniu dodatkowych kryteriów (patrz regulamin) uczestnik projektu może otrzymać zwolnienie z opłat za kolejne semestry studiów I stopnia.

Procedura rekrutacji:

1. Rejestracja na stronie „Teraz Wrocław”>>  – od 1 maja 2018 roku.

2. Rejestracja w systemie IRC (proszę rejestrować się wpisując numer paszportu) – od 15.05.2018 W celu uzyskania wstępnej akceptacji na studia kandydat załącza skany dokumentów wymaganych w I etapie rekrutacji (dokumenty dotyczące wykształcenia) oraz wysłanie aplikacji w systemie IRC – do 31.07.2018.

3. Załączenie skanów pozostałych wymaganych dokumentów – do 31.08.2018.
4. Kandydat uzyskuje ostateczną akceptację w ciągu 2 tygodni po spełnieniu warunków rekrutacyjnych.
5. Dostarczenia oryginałów i kopii dokumentów oraz uiszczenia opłaty za kształcenie – do 27.09.2018.

Wybór uczestników Projektu odbędzie się na podstawie końcowych wyników z egzaminów ze szkoły średniej, a w przypadku ich braku, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Lista przedmiotów, uwzględnionych przy wyborze uczestników, zostanie ogłoszona w maju, przed rozpoczęciem rekrutacji.

Rozmowa/egzamin 

Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Architektury (kierunek Architektura) są zobowiązani przystąpić do egzaminu z rysunku odręcznego, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 26-27 czerwca 2018 r. Kandydaci powinni zarejestrować się w systemie IRC i dokonać opłaty rekrutacyjnej do 20 czerwca.

Rekrutacja cudzoziemców – serwis informacyjny PWr: admission.pwr.edu.pl

Opłaty (za rok)

Studia w j. polskim

I stopień – 2500 euro (niestacjonarne – 2000 euro, studia wieczorowe Wydział Architektury – 3000 euro)

II stopień – 3000 euro  (niestacjonarne – 2500 euro, studia wieczorowe Wydział Architektury – 3500 euro)

Studenci posiadający Kartę Polaka mogą studiować na podobnych zasadach, jak obywatele polscy, bez wnoszenia opłaty za studia.

Studia w j. angielskim

I stopień – 3000 euro

II stopień – 4000 euro

Opłata rekrutacyjna: 200 euro (kandydaci na  studia I stopnia, kierunek Architektura powinni uiścić opłatę przed egzaminem!).


Rekrutacja krok po kroku>>

Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane>>

Zobacz, co możesz studiować na Politechnice Wrocławskiej>>