Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz liderem polskich rankingów uczelnianych.

logoPWr

Nowoczesne techniczne wykształcenie otrzymuje tu około 30 000 studentów. Kształcą się na 16 wydziałach mając do wyboru 39 kierunków studiów. Programy studiów są ściśle związane z rozwijaniem nowych technologii m.in. nanotechnologia, biotechnologia, telekomunikacja, teleinformatyka, technologie IT. Uczelnia posiada świetnie wyposażone nowoczesne laboratoria, w których przeprowadza się badania i doświadczenia na światowym poziomie, prowadzi również współpracę z wieloma polskimi i zagranicznymi
ośrodkami badawczymi, instytucjami oraz przedsiębiorstwami. Politechnika Wrocławska jest uczelnią posiadającą największą ilość patentów.

Dyplom Politechniki Wrocławskiej jest bardzo wysoko ceniony przez pracodawców. W ciągu ostatnich lat właśnie absolwenci uczelni technicznych najszybciej znajdowali zatrudnienie. Specjaliści z dziedzin IT oraz telekomunikacji są najlepiej opłacanymi fachowcami we Wrocławiu. Uczelnia cyklicznie organizuje Targi Pracy, sprzyja także rozwojowi idei biznesowych studentów przez Inkubatory Przedsiębiorczości.

Studiując na Politechnice Wrocławskiej można rozwijać swoje zainteresowania i realizować marzenia. Działa tu ponad 200 kół naukowych, organizacji, klubów również artystycznych i sportowych.

Rekrutacja 2019

Oferta w ramach „Study in Wrocław”:

Politechnika Wrocławska dla kandydatów z projektu „Study in Wrocław” oferuje 3 bezpłatne miejsca na studiach I stopnia w j. polskim – kandydaci zostają zwolnieni z opłat na pierwszy rok studiów. Po spełnieniu dodatkowych kryteriów (patrz regulamin) uczestnik projektu może otrzymać zwolnienie z opłat za kolejne semestry studiów I stopnia.

Kierunki polskojęzyczne

Kierunki anglojęzyczne

Procedura rekrutacji:

1. Rejestracja na stronie „Study in Wrocław”>>  od 01.05.2019 r. do 24.07.2019 r. (kandydaci na studia bezpłatne). Na studia płatne można rejestrować się do 31.07.2019 r.

2. Zasady i procedura ubiegania się o bezpłatne miejsca.

3. Zasady rekrutacji na studia płatne.

  • rekrutacja krok po kroku,
  • harmonogram rekrutacji,
  • wymagane dokumenty,
  • koszt studiów.

Rekrutacja cudzoziemców – serwis informacyjny PWr: admission.pwr.edu.pl

Opłaty (za rok)

Studia w j. polskim

I stopień – 2500 euro (niestacjonarne – 2000 euro, studia wieczorowe Wydział Architektury – 3000 euro)

II stopień – 3000 euro  (niestacjonarne – 2500 euro, studia wieczorowe Wydział Architektury – 3500 euro)

Studenci posiadający Kartę Polaka mogą studiować na podobnych zasadach, jak obywatele polscy, bez wnoszenia opłaty za studia.

Studia w j. angielskim

I stopień – 3000 euro

II stopień – 4000 euro

Opłata rekrutacyjna: 20 euro (I stopień architektura 35 euro)

(kandydaci na  studia I stopnia, kierunek Architektura powinni uiścić opłatę przed egzaminem!).

Domy Studenckie Politechniki Wrocławskiej: strona

Zobacz, co możesz studiować na Politechnice Wrocławskiej>>