Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce oraz liderem polskich rankingów uczelnianych.

logoPWr

Nowoczesne techniczne wykształcenie otrzymuje tu około 30 000 studentów. Kształcą się na 16 wydziałach mając do wyboru 39 kierunków studiów. Programy studiów są ściśle związane z rozwijaniem nowych technologii m.in. nanotechnologia, biotechnologia, telekomunikacja, teleinformatyka, technologie IT. Uczelnia posiada świetnie wyposażone nowoczesne laboratoria, w których przeprowadza się badania i doświadczenia na światowym poziomie, prowadzi również współpracę z wieloma polskimi i zagranicznymi
ośrodkami badawczymi, instytucjami oraz przedsiębiorstwami. Politechnika Wrocławska jest uczelnią posiadającą największą ilość patentów.

Dyplom Politechniki Wrocławskiej jest bardzo wysoko ceniony przez pracodawców. W ciągu ostatnich lat właśnie absolwenci uczelni technicznych najszybciej znajdowali zatrudnienie. Specjaliści z dziedzin IT oraz telekomunikacji są najlepiej opłacanymi fachowcami we Wrocławiu. Uczelnia cyklicznie organizuje Targi Pracy, sprzyja także rozwojowi idei biznesowych studentów przez Inkubatory Przedsiębiorczości.

Studiując na Politechnice Wrocławskiej można rozwijać swoje zainteresowania i realizować marzenia. Działa tu ponad 200 kół naukowych, organizacji, klubów również artystycznych i sportowych.

Rekrutacja 2018

Oferta w ramach „Teraz Wrocław”:

Politechnika Wrocławska dla kandydatów z projektu „Teraz Wrocław” oferuje 3 bezpłatne miejsca na studiach I stopnia w j. polskim – kandydaci zostają zwolnieni z opłat na pierwszy rok studiów. Po spełnieniu dodatkowych kryteriów (patrz regulamin) uczestnik projektu może otrzymać zwolnienie z opłat za kolejne semestry studiów I stopnia.

Procedura rekrutacji:

1. Rejestracja na stronie „Teraz Wrocław”>>  od 01.05.2018 r. do 30.06.2018 r. (kandydaci na studia bezpłatne). Na studia płatne można rejestrować się do 31.07.2018 r.

2. Od 15.05.2018 r.  do 31.07.2018 r. (na bezpłatne miejsca do 30.06.2018 r.) – rejestracja w systemie IRC Politechniki Wrocławskiej (proszę rejestrować się jako cudzoziemcy wpisując numer paszportu) –  W celu uzyskania wstępnej akceptacji na studia kandydat załącza skany dokumentów wymaganych w I etapie rekrutacji (dokumenty dotyczące wykształcenia) oraz wysłanie aplikacji w systemie IRC.

3. Załączenie skanów pozostałych wymaganych dokumentów – do 31.08.2018 (kandydaci na studia bezpłatne do 06.07.2018 r.).

4. Do 20.07.2018 r. wyniki rekrutacji na miejsca bezpłatne.
5. Kandydat uzyskuje ostateczną akceptację w ciągu 2 tygodni po spełnieniu warunków rekrutacyjnych.
6. Dostarczenia oryginałów i kopii dokumentów oraz uiszczenia opłaty za kształcenie – do 27.09.2018.

Wybór uczestników Projektu odbędzie się na podstawie końcowych wyników z egzaminów ze szkoły średniej, a w przypadku ich braku, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Lista przedmiotów, uwzględnionych przy wyborze uczestników, zostanie ogłoszona w maju, przed rozpoczęciem rekrutacji.

Rozmowa/egzamin 

Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Architektury (kierunek Architektura) są zobowiązani przystąpić do egzaminu z rysunku odręcznego, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 26-27 czerwca 2018 r. Kandydaci powinni zarejestrować się w systemie IRC i dokonać opłaty rekrutacyjnej do 20 czerwca.

Rekrutacja cudzoziemców – serwis informacyjny PWr: admission.pwr.edu.pl

Letnie kursy języka polskiego

4-tygodniowy kurs rozpoczyna się 23 sierpnia 2018 r. i potrwa do 21 września 2018 r. Kurs obejmuje 110 godzin języka polskiego i 10 godzin atrakcyjnych zajęć towarzyszących (powitanie słuchaczy połączone z poczęstunkiem, wycieczka do ZOO, zwiedzanie Muzeum Wody „Hydropolis”, Muzeum Pana Tadeusza, Pawilon Czterech Kopuł, wycieczki po Wrocławiu). Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku (5 godzin dziennie).

Kurs jest dedykowany dla osób na poziomie A-2 i kończy się certyfikowanym egzaminem językowym na poziomie B-2, umożliwiającym podjęcie studiów na każdej uczelni w Polsce. Każdy słuchacz otrzyma ACERT
(Akademicki Certyfikat) poświadczający znajomość języka polskiego.
Koszt – 440 Euro (łącznie z opłatą rekrutacyjną).
Każda osoba przyjęta na kurs ma możliwość skorzystania z zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki Wrocławskiej. Zapisać się można, wysyłając e-maila na adres: admission@pwr.edu.pl. Zapisy trwają do 25 lipca 2018r.

Opłaty (za rok)

Studia w j. polskim

I stopień – 2500 euro (niestacjonarne – 2000 euro, studia wieczorowe Wydział Architektury – 3000 euro)

II stopień – 3000 euro  (niestacjonarne – 2500 euro, studia wieczorowe Wydział Architektury – 3500 euro)

Studenci posiadający Kartę Polaka mogą studiować na podobnych zasadach, jak obywatele polscy, bez wnoszenia opłaty za studia.

Studia w j. angielskim

I stopień – 3000 euro

II stopień – 4000 euro

Opłata rekrutacyjna: 200 euro (kandydaci na  studia I stopnia, kierunek Architektura powinni uiścić opłatę przed egzaminem!).


Rekrutacja krok po kroku>>

Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane>>

Zobacz, co możesz studiować na Politechnice Wrocławskiej>>