Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat w rankingach Perspektyw uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnie magisterską na Dolnym Śląsku i jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce.


logo-DSW-kolor

Uczelnia powstała w 1997 roku. Jej założycielem było Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu. Dolnośląska Szkoła Wyższa kształci 3,5 tys. studentów na 14 kierunkach studiów I i II stopnia, które prowadzone są zgodnie z międzynarodowymi standardami, w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. W ofercie posiada także blisko 60 kierunków studiów podyplomowych. Studenci oraz pracownicy mogą korzystać również z oferty zagranicznych studiów i praktyk z blisko 100 współpracujących z DSW ośrodków akademickich z 24 państw z Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Uczelnia zatrudnia ponad 200 osobową kadrę, z czego ponad połowę z nich stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w DSW jako podstawowym miejscu pracy. W ich gronie jest 66 doktorów oraz 46 osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub profesora. Dyplom ukończenia studiów licencjackich i magisterskich otrzymało już blisko 31 tys. absolwentów.

Od licencjatu do doktoratu
Dolnośląska Szkoła Wyższa, jako jedna z niewielu niepublicznych uczelni w Polsce, posiada pełne uprawnienia akademickie. Wydział Nauk Pedagogicznych w 2005 roku otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, które posiada od 2009 roku. Studia doktoranckie prowadzone są w języku polskim, angielskim oraz czeskim. Kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej przyznane zostały Wydziałowi Nauk Społecznych i Dziennikarstwa w 2010 roku. Łącznie dyplom doktora i doktora habilitowanego wydany przez DSW otrzymało blisko 80 osób.

Nauka, badania…

Uczelnia zrealizowała już ponad 60 projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym 14 międzynarodowych ze środków m.in. Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, itd. na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą blisko 25 mln złotych. Realizuje również inne projekty w ramach programów: Horyzont 2020, Erasmus+, Międzynarodowe Partnerstwa Strategiczne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, czy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest także miejscem, gdzie odbywają się liczne seminaria, debaty, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia oraz zajęcia prowadzone przez wybitnych ekspertów, praktyków oraz specjalistów współpracujących z uczelnią. Do tej pory zorganizowała m.in. 170 konferencji naukowych, w tym 48 o randze międzynarodowej i 122 o zasięgu ogólnopolskim, 233 seminariów naukowych, z czego 151 to spotkania organizowane cyklicznie. Uczelnia zorganizowała również 14 edycji Międzynarodowych Szkół Letnich.

Przestrzeń do rozwoju zawodowego, naukowego, realizacji pasji i zainteresowań!

Studenci, absolwenci oraz pracownicy mają do dyspozycji jedną z największych w Polsce niepublicznych bibliotek, własną księgarnię, wydawnictwo naukowe, studio telewizyjne, pracownie (multimedialne, informatyczne, projektowe i fotograficzne) oraz nowoczesne laboratoria: dźwięku ze studiem nagraniowym oraz specjalistyczną pracownię motion capture do wykonywania animacji 3D i efektów specjalnych. W ramach uczelni działają także galeria sztuki, teatr akademicki, Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Biuro Karier oraz Centrum Konferencyjne. Siedziba DSW znajduje się w niedalekiej odległości od ścisłego centrum Wrocławia i jest dobrze skomunikowana m.in. z portem lotniczym dworcem PKP i PKS oraz autostradową obwodnicą miasta.

W Dolnośląskiej Szkole Wyższej
– Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów;
– Wspieramy naszych studentów i doktoratów. Blisko 1000 osób otrzymuje pomoc materialną;
– Zatrudniamy ponad 200 – osobowy zespół cenionych  praktyków i ekspertów ;
– Realizujemy projekty społecznie zaangażowane;
– Zapewniamy kształcenia od licencjatu do doktoratu;
-Współpracujemy z ponad 100 zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 25 krajów w Europie i Stanach Zjednoczonych;
– Gwarantujemy udział w międzynarodowych praktykach, stażach oraz studiach w ramach programu Erasmus + ;
– Inwestujemy w komfortowe warunki studiowania.

Rekrutacja 2019

Oferta

Studia I stopnia

 • Pedagogika
 • Praca socjalna
 • Sztuki nowoczesne – Design now!
 • Psychologia
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne
 • Media design i marketing wizerunkowy
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Human Resources & Coaching

Studia II stopnia

 • Pedagogika
 • Pedagogia specjalna
 • Praca socjalna
 • Bezpieczeństwo Narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Human Resources & Coaching
 • Administracja
 • Media Kreatywne
 • Pedagogika – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym

Studia jednolite magisterskie

 • Psychologia
 • Pedagogika wczesnoszkolna i  przedszkolna
 • Pedagogia specjalna

Studia III stopnia

Pedagogika (w j. polskim, czeskim, angielskim)

Kursy językowe:

1. KURS PRZYGOTOWAWCZY DO PODJĘCIA STUDIÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM / ENGLISH LANGUAGE PREPARATION PROGRAM
Czas trwania kursu: 

16.09.2019 – 27.09.2019 (2 tygodnie; 10 dni roboczych)

10.02.2020 – 21.10.2020

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na studia do podjęcia studiów w języku angielskim poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu języka angielskiego akademickiego na poziomie B2 (English for Academic Purposes) oraz umiejętności akademickich niezbędnych do rozumienia wykładów oraz uczestnictwa w zajęciach. Dodatkowo kurs ma przygotowywać uczestników do zdania zewnętrznego egzaminu językowego PTE General Level 3 – Pearson, a tym samym do zdobycia jednego z certyfikatów wymienionych w Zarządzeniu Rektora w sprawie potwierdzenia znajomości języka angielskiego przez kandydatów-cudzoziemców na studia. Zdanie zewnętrznego egzaminu nie jest obligatoryjne.

Wymagania wstępne: język angielski kandydata na poziomie B1.

Harmonogram

Kurs obejmuje 50 godzin lekcyjnych (50 x 45 minut)

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku: 5 godzin lekcyjnych (5 x 45 minut)

Koszty:

Koszt kursu 850 zł lub 205 euro

Koszt kursu to 17 zł za 45 min od kandydata

 

2. Kurs języka polskiego dla kandydatów obcokrajowców na studia prowadzone w języku polskim, kandydatów/studentów obcokrajowców, osób czasowo przebywających w Polsce (spoza DSW) zainteresowanych nauką  języka polskiego.

Czas trwania kursu: 16.09.2019 – 27.09.2019 (2 tygodnie; 10 dni roboczych)

10.02.2020 – 21.02.2020

Harmonogram

Kurs obejmuje 50 godzin lekcyjnych (50 x 45 minut)

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku: 5 godzin lekcyjnych (5 x 45 minut)

Program

Zajęcia językowe odbywają się według schematu:

 1. Lektorat językowy z uwzględnieniem wszystkich podsystemów i sprawności.
 2. Zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb kursantów: fonetyka, wymowa, gramatyka, słownictwo.

Kurs kończy się egzaminem językowym, aby zaliczyć kurs należy zdobyć min 60% wymaganego materiału językowego.

Koszty:

Koszt kursu 850 zł lub 205 euro

Koszt kursu to 17 zł za 45 min od kandydata

Procedura rekrutacji:

Zarejestruj się w projekcie „Teraz Wrocław” – Rejestracja

I Dokumenty:

 • Apostille atestatu/dyplomu i dodatków
 • Tłumaczenie apostille atestatu/dyplomu i dodatków
 • Kserokopia paszportu zagranicznego
 • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią
 • 2 zdjęcia 3.5* 4.5
 • Certyfikat znajomości języka polskiego poziom B1
 • Opłata rekrutacyjna 85 zł
 • Opłata administracyjna 400 zł

II Rejestracja online: rekrutacja.dsw.edu.pl

Opłaty

Opłaty>>

STUDIA W J. POLSKIM:

 • Możliwość opłaty w ratach: 1,  2, 10, 12  rat.
 • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego – czesne nie zmieni się przez całe 3 lata!
 • Opłata rekrutacyjna  wynosi 85 zł
 • Opłata administracyjna wynosi 400 zł.

STUDIA W J. ANGIELSKIM

 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł zł
 • Opłata a administracyjna wynosi 400 zł.
 • Wysokość czesnego – 2500 euro (10 750 zł) w systemie opłaty rocznej lub 1250 euro/semestr
 • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego- czesne nie zmieni się przez całe 3 lata!

Kontakt

Studia w języku polskim: Khrystyna Andrunevchyn
tel: 71 356 15 31
e-mail: infoua@dsw.edu.plkhrystyna.andrunevchyn@dsw.edu.pl
ul. Strzegomska 55, pok. 14

Studia w języku angielskim: Joanna Tatar
tel: 71 356 15 71
e-mail: recruitment@dsw.edu.pl
ul. Strzegomska 55, pok. 14