Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest największą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. Od lat plasuje się w czołówce rankingów szkół wyższych – według informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego to najczęściej wybierana uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku oraz jedna z pięciu najlepszych dolnośląskich uczelni niepublicznych według ogólnopolskiego rankingu miesięcznika „Perspektywy” z 2019 r. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu działa od 1998 r. i już ponad 20 lat aktywnie uczestniczy w życiu naukowym oraz gospodarczym regionu.

logotyp_wsb_we_wroclawiu_-_cdr

Uczelnia kształci na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich w następujących zakresach: finansów i rachunkowości, zarządzania, inżynierii zarządzania, informatyki, logistyki, filologii angielskiej/germańskiej/hiszpańskiej/norweskiej, bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa, prawa w biznesie oraz turystyki i rekreacji.

Szczegółowe informacje o kierunkach znajdują się na stronach:
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-ii-stopnia
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-ii-stopnia-z-podyplomowymi
www.wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-jednolite-magisterskie

WSB prowadzi również na studia w języku angielskim na specjalnościach:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu posiada zróżnicowaną ofertę studiów, programy dydaktyczne opierają się na przyswojeniu wiedzy praktycznej i zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego. Proces kształcenia organizowany jest tak, aby studenci mogli pogodzić naukę z pracą i życiem prywatnym. Uczelnia gwarantuje stałe czesne przez okres całych studiów. Proponuje bogatą ofertę praktyk. Zapewnia studentom dostęp do wewnętrznego systemu Extranet, pakietu Office 365, platformy e-learningowej Moodle oraz technologii zwirtualizowanych laboratoriów komputerowych VDI, dzięki czemu zasoby uczelni są otwarte dla studentów 24 godziny na dobę i z dowolnej lokalizacji na świecie. WSB posiada składający się z pięciu budynków kampus w rejonie ul. Fabrycznej we Wrocławiu, w tym jeden z najnowocześniejszych na Dolnym Śląsku obiektów dydaktycznych, który został oddany do użytku w 2020 r. Obiekt ten mieści 58 sal dydaktycznych w tym sale z kabinami do tłumaczeń symultanicznych, 11 laboratoriów komputerowych w tym specjalistyczne laboratorium technologii VR oraz restaurację, strefy relaksu dla studentów i liczne udogodnienia.

Studia w WSB to nie tylko dydaktyka. Uczelnia stwarza warunki do rozwoju pasji, zainteresowań i talentów w sporcie, organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz samorządzie studenckim. Jednym z kluczowych aspektów działalności naukowej jest współpraca międzynarodowa. Uczelnia posiada rozszerzoną Kartę Erasmusa przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus+. Studenci mogą korzystać z ponad 30 programów i inicjatyw organizowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej, dzięki czemu doskonalą swoje kompetencje językowe, umiejętności interpersonalne, rozwijają świadomość międzykulturową i budują przewagi konkurencyjne na rynku pracy.

Rekrutacja 2021/2022

Oferta w ramach „Study in Wrocław”
WSB Wrocław oferuje 5 bezpłatnych miejsc dla kandydatów z projektu „Study in Wrocław”.

Procedura rekrutacji:

 1. Rejestracja na stronie „Study in Wrocław”>> – od 1 maja do 14 lipca 2021 roku.
 2. Rejestracja w systemie WSB>> – od 29.03.2021 do 16.07.2021 na studia bezpłatne, od 29.03.2021 do 15.10.2021 na studia płatne.
 3. Wysłanie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z informacjami otrzymanymi na maila po zapisie online: do 13 sierpnia 2021 r. (kandydaci ubiegający się o miejsca bezpłatne), do 15 października 2021 r. (kandydaci na studia płatne) pocztą na adres:

Admission Office for Foreigners and the English Language Studies
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Ul.
Fabryczna 29-31 – bud. A, pok. 102
53-609 Wrocław, Polska
Tel.: 71 376 23 68, +48 660 506 805, +48 666 345 187 (in English)
E-mail: study@wsb.wroclaw.pl
studyinenglish@wsb.wroclaw.pl

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się na stronach:

Uczelnia zastrzega możliwość wymagania innych dokumentów wynikających z zasad rekrutacji i polskich przepisów prawa.

 1. Do 23 sierpnia 2021 r.ogłoszenie wyników i poinformowanie kandydatów drogą mailową.

Opłaty
Studia w j. polskim:

 • Możliwość opłaty w ratach: 1 lub 2 raty
 • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego – czesne nie zmieni się przez całe studia!
 • Opłata wpisowa wynosi 85 zł (obowiązuje, jeśli nie ma promocji 0 zł)
 • Opłata adaptacyjna wynosi 100 Euro nie mniej niż 400 zł
 • Wysokość czesnego można sprawdzić w regulaminie opłat

Studia w j. angielskim

 • Opłata wpisowa wynosi 85 zł (obowiązuje, jeśli nie ma promocji 0 zł)
 • Opłata adaptacyjna wynosi 100 Euro nie mniej niż 400 zł
 • Wysokość czesnego: 2500 Euro nie mniej niż 11250 zł w systemie opłaty rocznej lub dwóch równych rat semestralnych w każdym roku nauki
 • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego- czesne nie zmieni się przez całe studia!

Konto do wpłat:
PKO BP, Oddział 3 we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 33, 53-333 Wrocław
SWIFT CODE: BPKOPLPW
Numer konta: PL 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429
Adres Uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
Tytuł: Imię i nazwisko Kandydata na studia z dopiskiem “STUDY IN WROCLAW” oraz informacją czego wpłata dotyczy: opłata adaptacyjna, czesne, opłata wpisowa

Poznaj nas bliżej:
https://www.youtube.com/watch?v=IgWQqyJzLJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cOtev5Vljdg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nVYDrgh21Do&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=raY5u9Sqmts
https://www.youtube.com/watch?v=6f6-7eg63wM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bb7J7grKCzE

Szczegółowe informacje na temat WSB we Wrocławiu znajdują się na https://www.wsb.pl/wroclaw/

Kontakt:
Admission Office for Foreigners and the English Language Studies
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Ul.
Fabryczna 29-31 – bud. A, pok. 102
53-609 Wrocław, Polska
Tel.: 71 376 23 68, +48 660 506 805 (POL, RU),
+48 666 345 187 (in English)
E-mail: study@wsb.wroclaw.pl
studyinenglish@wsb.wroclaw.pl

Sprawdź, co możesz studiować na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu>>