Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Największa uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku. Od lat Wyższa Szkoła Bankowa plasuje się w czołówce rankingów szkół wyższych.  W opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 Wyższe Szkoły Bankowe po raz kolejny zajęły czołowe miejsca w zestawieniu najczęściej wybieranych uczelni na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich. W tym roku na ten typ studiów w WSB zdecydowało się ponad 25 tysięcy kandydatów. Wyniki pokazują, że Wyższa Szkoła Bankowa to marka niepublicznej uczelni, która cieszy się największym w Polsce zaufaniem kandydatów. A Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to najczęstszy wybór dla tych, którzy rozpoczynają studia na uczelniach niepublicznych na Dolnym Śląsku.

Uczelnię wyróżniono również prestiżowym tytułem Partnera Firm Zagranicznych przyznanym w 2017 roku w 9. edycji ogólnopolskiego konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki organizowanego przez Business Centre Club.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu znalazła się również w pierwszej 10. niepublicznych uczelni magisterskich w rankingu Uczelnie Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017 przeprowadzonym na podstawie ogólnopolskiego badania przez Fundację na rzecz reputacji „Premium Brand”. Uzyskana pozycja uprawnia nas do posługiwania się tytułem Uczelni Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.

logotyp_wsb_we_wroclawiu_-_cdr

Uczelnia kształci na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich w następujących zakresach: finansów i rachunkowości, zarządzania, inżynierii zarządzania, informatyki, logistyki, filologii angielskiej/germańskiej/hiszpańskiej/amerykanistyki, specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa czy prawa w biznesie oraz turystyki i rekreacji.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu proponuje bardzo bogatą i zróżnicowaną ofertę studiów. Programy dydaktyczne opierają się na przyswojeniu wiedzy praktycznej i zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego. Uczelnia gwarantuje stałe czesne przez okres całych studiów. Proponuje bogatą ofertę praktyk i staży. Mając dostęp do Extranetu (także na terenie całej uczelni) Wyższa Szkoła Bankowa jest do dyspozycji studentów 24 godziny na dobę.

Studia w WSB to nie tylko dydaktyka. Uczelnia stwarza warunki do rozwoju pasji, zainteresowań i talentów w sporcie, organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz samorządzie studenckim. Jednym z kluczowych aspektów działalności naukowej jest współpraca międzynarodowa. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu działa aktywnie na rynku międzynarodowym. Uczelnia posiada rozszerzoną Kartę Erasmusa, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus+. Ponadto w każdym roku akademickim nasi studenci mogą skorzystać z ponad 30 programów i inicjatyw organizowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej. Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w projektach międzynarodowych wpływa na doskonalenie umiejętności interpersonalnych, budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy oraz rozwój świadomości międzykulturowej.

Rekrutacja 2020/2021

Oferta w ramach „Study in Wrocław”:

WSB Wrocław oferuje 5 bezpłatnych miejsc dla kandydatów z projektu „Study in Wrocław”.

Procedura rekrutacji:

1 Rejestracja na stronie „Study in Wrocław”>>  – od 1 maja do 14 lipca 2020 roku.

 1. Rejestracja w w systemie WSB>> od 25.03.2020 do 14.07.2020 na studia bezpłatne,  od 25.03.2020 do 16.10.2020 na studia płatne.
 2. Wysłanie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z informacjami otrzymanymi na maila po zapisie online: do 14 sierpnia 2020 r. (kandydaci ubiegający się o miejsca bezpłatne), do 16 października 2020 r. (kandydaci na studia płatne) pocztą na adres:

Biuro ds. Studentów Zagranicznych

(Admission Office for Foreigners and for English-language studies)

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Ul. Fabryczna 29-31 – bud. A, pok. 234

53-609 Wrocław, Polska

Tel.: 71 376 23 68, +48 660 506 805, +48 666 345 187 (in English)

E-mail: study@wsb.wroclaw.pl

 

Szczegółowe informacje i druki do pobrania znajdują się dla:

Uczelnia zastrzega możliwość wymagania innych dokumentów wynikających z zasad rekrutacji i polskich przepisów prawa.

 1. 18 sierpnia 2020 r. ogłoszenie wyników i poinformowanie kandydatów drogą mailową.

Oferta studiów anglojęzycznych:

I stopień:

 • Zarządzanie, Business Administration, studia licencjackie, forma stacjonarna
 • Informatyka, Software Development, studia inżynierskie, forma stacjonarna

II stopień:

 • Zarządzanie, International Management, forma stacjonarna i niestacjonarna

O przyjęcie na studia anglojęzyczne mogą się ubiegać osoby, które spełniają jeden z warunków par. 3 pkt. 13 zasad rekrutacji 

Opłaty

Studia w j. polskim:

 • Możliwość opłaty w ratach: 1 lub 2 raty
 • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego – czesne nie zmieni się przez całe studia!
 • Opłata wpisowa wynosi 85 zł (obowiązuje, jeśli nie ma promocji 0 zł)
 • Opłata adaptacyjna wynosi 100 Euro nie mniej niż 400 zł
 • Wysokość czesnego można sprawdzić w regulaminie opłat

Studia w j. angielskim

 • Opłata wpisowa wynosi 85 zł (obowiązuje, jeśli nie ma promocji 0 zł)
 • Opłata adaptacyjna wynosi 100 Euro nie mniej niż 400 zł
 • Wysokość czesnego: 2500 Euro nie mniej niż 10 750 zł w systemie opłaty rocznej lub dwóch równych rat semestralnych w każdym roku nauki
 • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego- czesne nie zmieni się przez całe studia!

Konto do wpłat:

PKO BP, Oddział 3 we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 33, 53-333 Wrocław

SWIFT CODE: BPKOPLPW

Numer konta: PL 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429

Adres Uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

Tytuł: Imię i nazwisko Kandydata na studia z dopiskiem “STUDY IN WROCLAW” oraz informacją czego wpłata dotyczy: opłata adaptacyjna, czesne, opłata wpisowa

 

Szczegółowe informacje znajdują się na https://www.wsb.pl/wroclaw/

_

Sprawdź, co możesz studiować na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu>>