Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński
Background

Uniwersytet WSB Merito Wrocław (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)

Uniwersytet WSB Merito Wrocław (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) jest największą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. Od lat plasuje się w czołówce rankingów szkół wyższych

O uczelni Kierunki studiów Harmonogram rekrutacji Dokumenty Koszt studiów Kontakt

O uczelni

Uniwersytet WSB Merito Wrocław (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) jest największą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. Od lat plasuje się w czołówce rankingów szkół wyższych – według informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego to najczęściej wybierana uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku oraz jedna z pięciu najlepszych dolnośląskich uczelni niepublicznych według ogólnopolskiego rankingu miesięcznika „Perspektywy” z 2019 r. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu działa od 1998 r. i już ponad 20 lat aktywnie uczestniczy w życiu naukowym oraz gospodarczym regionu.

Uczelnia kształci na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich w następujących zakresach: finansów i rachunkowości, zarządzania, inżynierii zarządzania, informatyki, logistyki, filologii angielskiej/germańskiej/hiszpańskiej/norweskiej, bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa, prawa w biznesie, turystyki i rekreacji a także dietetyki oraz mediów i
komunikacji w biznesie

Studia w naszej Uczelni to nie tylko dydaktyka. Uczelnia stwarza warunki do rozwoju pasji, zainteresowań i talentów w sporcie, organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz samorządzie studenckim. Jednym z kluczowych aspektów działalności naukowej jest współpraca międzynarodowa. Uczelnia posiada rozszerzoną Kartę Erasmusa przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus+. Studenci mogą korzystać z ponad 30 programów i inicjatyw organizowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej, dzięki czemu doskonalą swoje kompetencje językowe, umiejętności interpersonalne, rozwijają świadomość międzykulturową i budują przewagi konkurencyjne na rynku pracy.

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu posiada składający się z pięciu budynków kampus przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu, w tym jeden z najnowocześniejszych na Dolnym Śląsku obiektów dydaktycznych, który został oddany do użytku w 2020 r. W budynkach kampusu działają dwie restauracje, kioski kawowe, punkty ksero, automaty z przekąskami i napojami oraz strefy relaksu, gdzie studenci mogą spędzić czas między zajęciami. Do dyspozycji studentów znajduje się również Biblioteka z bogatym zbiorem literatury branżowej, Czytelnia, a także nowoczesna Biblioteka Cyfrowa.

Poznaj nas bliżej:
https://www.youtube.com/watch?v=IgWQqyJzLJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cOtev5Vljdg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nVYDrgh21Do&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=raY5u9Sqmts
https://www.youtube.com/watch?v=6f6-7eg63wM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bb7J7grKCzE

Szczegółowe informacje na temat WSB we Wrocławiu znajdują się na https://www.merito.pl/wroclaw/

Kierunki studiów

Uniwersytet WSB Merito Wrocław posiada zróżnicowaną ofertę studiów, programy dydaktyczne opierają się na przyswojeniu wiedzy praktycznej i zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego. Proces kształcenia organizowany jest tak, aby studenci mogli pogodzić naukę z pracą i życiem prywatnym. Uczelnia gwarantuje stałe czesne przez okres całych studiów. Posiada prężnie działające Biuro Karier, które proponuje bogatą ofertę praktyk oraz pośredniczy w znalezieniu pracy z wykorzystaniem m.in. platformy Career Center by JobTeaser. Uczelnia zapewnia studentom dostęp do wewnętrznego systemu Extranet, pakietu Office 365, platformy e-learningowej Moodle oraz technologii zwirtualizowanych laboratoriów komputerowych VDI, dzięki czemu zasoby uczelni są otwarte dla studentów 24 godziny na dobę i z dowolnej lokalizacji na świecie. W skład zasobów technologicznych uczelni wchodzą również specjalistyczne pracownie i laboratoria m.in.: Lab powered by Nokia – laboratorium Technologii LTE i 5G, Laboratorium Internetu Rzeczy stworzone we współpracy z Global Logic, Laboratorium Transportowe RFID, laboratorium wirtualnej rzeczywistości Giant Lazer XR LAB, pracownie Apple iMAC a także strzelnica laserowa, kabiny do tłumaczeń symultanicznych i Centrum Lean Management.

Szczegółowe informacje o kierunkach znajdują się na stronach:
Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi
Studia jednolite magisterskie

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu prowadzi również na studia w języku angielskim na specjalnościach:

Harmonogram rekrutacji 2023/24

Oferta w ramach „Study in Wrocław”
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) oferuje 5 bezpłatnych miejsc dla kandydatów z projektu „Study in Wrocław”.

Procedura rekrutacji:

 1. Rejestracja na stronie Study in Wrocław– od 1 maja do 14 lipca 2023 roku.
 2. Rejestracja w systemie WSB– od 29.03.2023 do 14.07.2023 na studia bezpłatne, od 29.03.2023 do 15.10.2023 na studia płatne.
 3. Wysłanie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z informacjami otrzymanymi na maila po zapisie online: do 12 sierpnia 2023 r. (kandydaci ubiegający się o miejsca bezpłatne), do 15 października 2023 r. (kandydaci na studia płatne) pocztą na adres:

Admission Office for Foreigners and the English Language Studies
Uniwersytet WSB Merito Wrocław
Ul. Fabryczna 29-31 – bud. A, pok. 102
53-609 Wrocław, Polska
Tel.: 71 376 23 68, +48 660 506 805, +48 666 345 187 (in English)
E-mail: study@wsb.wroclaw.pl
studyinenglish@wsb.wroclaw.pl

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się na stronach:

Uczelnia zastrzega możliwość wymagania innych dokumentów wynikających z zasad rekrutacji i polskich przepisów prawa.

 1. Do 23 sierpnia 2023 r. ogłoszenie wyników i poinformowanie kandydatów drogą mailową.

 

Koszt studiów

Studia w j. polskim:

 • Możliwość opłaty w ratach: 1 lub 2 raty
 • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego – czesne nie zmieni się przez całe studia!
 • Opłata wpisowa wynosi 20 euro jednak nie mniej niż 85 zł (obowiązuje, jeśli nie ma promocji 0 zł)
 • Opłata adaptacyjna wynosi 100 euro jednak nie mniej niż 400 zł
 • Wysokość czesnego można sprawdzić w regulaminie opłat

Studia w j. angielskim

 • Opłata wpisowa wynosi 20 euro jednak nie mniej niż 85 zł
 • Opłata adaptacyjna wynosi 100 euro jednak nie mniej niż 400 zł
 • Wysokość czesnego: 2700 euro jednak nie mniej niż 12200 zł w systemie opłaty rocznej lub dwóch równych rat semestralnych w każdym roku nauki
 • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego- czesne nie zmieni się przez całe studia!

Kontakt

Admission Office for Foreigners and the English Language Studies
Uniwersytet WSB Merito Wrocław
Ul. 
Fabryczna 29-31 – bud. A, pok. 102
53-609 Wrocław, Polska
Tel.: 71 376 23 68, +48 660 506 805 (POL, RU),
+48 666 345 187 (in English)
E-mail: study@wsb.wroclaw.pl
studyinenglish@wsb.wroclaw.pl