Background Background
- A +
VA
A A
 • pl Język Polski
 • en Język Angielski
 • GE Język
 • KZ Język
 • ru Język Rosyjski
 • UA Język Ukraiński
Background
Background
Background
Background
 • pl Language Polski
 • en Language Angielski
 • GE Language
 • KZ Language
 • ru Language Rosyjski
 • uk Language Ukraiński
Background

Uniwersytet WSB Merito Wrocław (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)

Uniwersytet WSB Merito Wrocław (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) jest największą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. Od lat plasuje się w czołówce rankingów szkół wyższych

O uczelni Kierunki studiów Harmonogram rekrutacji Dokumenty Koszt studiów Kontakt

O uczelni

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) jest największą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. Od lat plasuje się w czołówce rankingów szkół wyższych – według informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego to najczęściej wybierana uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku. W 2023 roku w ogólnopolskim rankingu miesięcznika „Perspektywy” uczelnia znalazła się w pierwszej 3 najlepszych niepublicznych uczelni wyższych na Dolnym Śląsku. Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu działa od 1998 r. i już ponad 20 lat aktywnie uczestniczy w życiu naukowym oraz gospodarczym regionu.

Uniwersytet kształci na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich w następujących zakresach: finansów i rachunkowości, zarządzania, inżynierii zarządzania, marketingu i sprzedaży, mediów cyfrowych i grafiki komputerowej, prawa w biznesie, analityki gospodarczej i analizy danych,  informatyki, logistyki, filologii angielskiej/germańskiej/hiszpańskiej/norweskiej, bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa, prawa w biznesie, turystyki i rekreacji, kosmetologii, psychologii, mikrobiznesu, prawa, dietetyki, mediów i komunikacji w biznesie oraz ekonomii.

Studia na Uniwersytecie WSB Merito to nie tylko dydaktyka. Uczelnia stwarza warunki do rozwoju pasji, zainteresowań i talentów w organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz samorządzie studenckim. Jednym z kluczowych aspektów działalności naukowej jest współpraca międzynarodowa. Uczelnia posiada rozszerzoną Kartę Erasmusa przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus+. Studenci mogą korzystać z ponad 30 programów i inicjatyw organizowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej, dzięki czemu doskonalą swoje kompetencje językowe, umiejętności interpersonalne, rozwijają świadomość międzykulturową i budują przewagi konkurencyjne na rynku pracy.

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu posiada składający się z czterech budynków kampus przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu, w tym jeden z najnowocześniejszych na Dolnym Śląsku obiektów dydaktycznych, który został oddany do użytku w 2020 r. Na kampusie działa uczelniana restauracja, kioski kawowe, punkty ksero, automaty z przekąskami i napojami oraz znajdują się strefy relaksu, gdzie studenci mogą spędzić czas między zajęciami. Do dyspozycji studentów znajduje się również biblioteka z bogatym zbiorem literatury branżowej, czytelnia, a także nowoczesna Biblioteka Cyfrowa.

Poznaj nas bliżej:
https://www.youtube.com/watch?v=DcK0rXvkaP8 
https://www.youtube.com/watch?v=IgWQqyJzLJk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cOtev5Vljdg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nVYDrgh21Do&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=raY5u9Sqmts
https://www.youtube.com/watch?v=6f6-7eg63wM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bb7J7grKCzE

 

Szczegółowe informacje na temat Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu znajdują się na stronie www uczelni https://www.merito.pl/wroclaw/ oraz na jej profilach w social media – na Facebooku (Uniwersytet WSB Merito Wrocław – wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa) i Linkedin (Uniwersytet WSB Merito Wroclaw).

Kierunki studiów

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu posiada zróżnicowaną ofertę studiów, programy dydaktyczne opierają się na przyswojeniu wiedzy praktycznej i zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego. Proces kształcenia organizowany jest tak, aby studenci mogli pogodzić naukę z pracą i życiem prywatnym. Uczelnia posiada prężnie działające Biuro Karier, które proponuje bogatą ofertę praktyk oraz pośredniczy w znalezieniu pracy z wykorzystaniem m.in. platformy Career Center by JobTeaser. Uczelnia zapewnia studentom dostęp do wewnętrznego systemu Extranet, pakietu Office 365, platformy e-learningowej Moodle oraz technologii zwirtualizowanych laboratoriów komputerowych VDI, dzięki czemu zasoby uczelni są otwarte dla studentów 24 godziny na dobę i z dowolnej lokalizacji na świecie. W skład zasobów technologicznych uczelni wchodzą również specjalistyczne pracownie i laboratoria m.in.: Lab powered by Nokia – laboratorium Technologii LTE i 5G, Laboratorium Internetu Rzeczy stworzone we współpracy z Global Logic, Laboratorium Transportowe RFID, laboratorium wirtualnej rzeczywistości Giant Lazer XR LAB, pracownie Apple iMAC a także strzelnica laserowa, kabiny do tłumaczeń symultanicznych i Centrum Lean Management (www.merito.pl/wroclaw/poznaj-wsb-merito/dlaczego-wsb-merito/laboratoria-i-pracownie ).

Szczegółowe informacje o kierunkach znajdują się na stronach:
Studia I stopnia
Studia jednolite magisterskie
Studia II stopnia
Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi

 

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu prowadzi również studia w języku angielskim na specjalnościach:

 

Harmonogram rekrutacji 2024/25

Oferta w ramach „Study in Wrocław” 

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) przyznaje do 5  miejsc ze zwolnieniem z czesnego  na pierwszym rok studiów na studia w j. polskim oraz 1 miejsce ze zwolnieniem z czesnego na pierwszym roku studiów na studia w j. angielskim dla kandydatów z projektu „Study in Wrocław”.

 

Procedura rekrutacji:

 1. Rejestracja na stronie Study in Wrocław– od 1 maja do 14 lipca 2024 roku.
 2. Rejestracja w systemie rekrutacji online Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu– od 27.03.2024 do 17.07.2024 na studia ze zniżką, od 29.03.2023 do 16.10.2024 na studia pełnopłatne.
 3. Wysłanie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z informacjami otrzymanymi na maila po zapisie online: do 9 sierpnia 2024 r. (kandydaci ubiegający się o miejsca ze zniżką), do 16 października 2024 r. (kandydaci na studia pełnopłatne) pocztą na adres:

Admission Office for Foreigners and the English Language Studies
Uniwersytet WSB Merito Wrocław
Ul. Fabryczna 29-31 – bud. A, pok. 102
53-609 Wrocław, Polska
Tel.: 71 376 23 68, +48 660 506 805, +48 666 345 187 (in English)
E-mail: study@ wroclaw.merito.pl, studyinenglish@wroclaw.merito.pl

 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się na stronach:

Uczelnia zastrzega możliwość wymagania innych dokumentów wynikających z zasad rekrutacji i polskich przepisów prawa.

Wyniki zostaną ogłoszone do 23 sierpnia 2024 r. O wynikach kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Koszt studiów

Studia w j. polskim:

 • Możliwość opłaty w ratach: 1, 2 lub 10 rat
 • Opłata wpisowa wynosi 20 euro jednak nie mniej niż 85 zł (obowiązuje, jeśli nie ma promocji 0 zł, aktualne promocje we wpisowym można sprawdzić na www.merito.pl/wroclaw/)
 • Opłata adaptacyjna wynosi 100 euro jednak nie mniej niż 450 zł
 • Wysokość czesnego oraz aktualne promocje w czesnym można sprawdzić na www.merito.pl/wroclaw/ 

 

Studia w j. angielskim

 • Opłata wpisowa wynosi 20 euro jednak nie mniej niż 85 zł
 • Opłata adaptacyjna wynosi 100 euro jednak nie mniej niż 450 zł
 • Wysokość czesnego w systemie opłaty rocznej lub dwóch równych rat semestralnych w każdym roku nauki:
  • 2300 euro jednak nie mniej niż 10400 zł: International Logistics, Marketing Communication Mix , 
  • 2700 euro jednak nie mniej niż 12200 zł: Business Management, Financial Data Analyst, Software Development, International Management, 

Kontakt

Admission Office for Foreigners and the English Language Studies
Uniwersytet WSB Merito Wrocław
Ul. Fabryczna 29-31 – bud. A, pok. 102
53-609 Wrocław, Polska
Tel.: 71 376 23 68, +48 660 506 805 (POL, RU),
+48 666 345 187 (in English)
E-mailstudy@ wroclaw.merito.pl, studyinenglish@ wroclaw.merito.pl