Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Największa uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku. Od lat Wyższa Szkoła Bankowa plasuje się w czołówce rankingów szkół wyższych. W raporcie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego analizującym wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2016/2017, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu znalazła się na 1. miejscu w regionie oraz w pierwszej dziesiątce uczelni niepublicznych najchętniej wybieranych przez kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.  WSB we Wrocławiu z programem FU MBA trafiła do grona 10-ciu najlepszych (9. miejsce) uczelni MBA w Polsce ocenianych w rankingu „Perspektywy”. Tym samym Franklin University MBA po raz kolejny może się szczycić mianem najlepszego anglojęzycznego programu MBA na Dolnym Śląsku. W roku 2016 WSB otrzymała tytuł „Ambasadora Polskiej Gospodarki” w kategorii „Najwyższa Jakość”. Nagrodę przyznaje Business Centre Club.

logotyp_wsb_we_wroclawiu_-_cdr

W roku 2012 Wyższa Szkoła Bankowa połączyła się z Wyższą Szkołą Zarządzania i Finansów, dzięki czemu wzmocniła swoją pozycję lidera wśród uczelni niepublicznych oraz rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną o nowe kierunki i specjalności.

Uczelnia kształci liderów biznesu, fachowców z dziedziny finansów i księgowości, zarządzania, logistyki oraz turystyki i rekreacji.  WSB stale poszerza swoją ofertę edukacyjną – w ostatnich latach uruchomiono studia na kierunkach filologia, mikrobiznes, informatyka, bezpieczeństwo wewnętrzne i prawo w biznesie. Wykładowcy z WSB to doskonali fachowcy i doświadczeni praktycy.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu proponuje bardzo bogatą i zróżnicowaną ofertę studiów. Programy dydaktyczne opierają się na przyswojeniu wiedzy praktycznej i zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego. Uczelnia gwarantuje stałe czesne. Proponuje bogatą ofertę praktyk i płatnych staży. Mając dostęp do Extranetu (także na terenie całej uczelni) Wyższa Szkoła Bankowa jest do dyspozycji studentów 24 godziny na dobę.

W 2006 roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu otrzymała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Opolu. Wydział Ekonomiczny w Opolu oferuje studia I i II stiopnia oraz studia podyplomowe na kierunkach zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, pedagogika, inżynieria zarządzania.

Studia w WSB to nie tylko dydaktyka. Uczelnia stwarza warunki do rozwoju pasji, zainteresowań i talentów w klubach sportowych, organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz samorządzie studenckim. Jednym z kluczowych aspektów działalności naukowej jest współpraca międzynarodowa. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu działa aktywnie na rynku międzynarodowym. Uczelnia posiada rozszerzoną Kartę Erasmusa, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus+. Ponadto w każdym roku akademickim nasi studenci mogą skorzystać z ponad 30 programów i inicjatyw organizowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej. Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w projektach międzynarodowych wpływa na doskonalenie umiejętności interpersonalnych, budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy oraz rozwój świadomości międzykulturowej.

Rekrutacja 2019

Oferta w ramach „Study in Wrocław”:

WSB Wrocław oferuje 5 bezpłatnych miejsc dla kandydatów z projektu „Study in Wrocław”.

Procedura rekrutacji:

1 Rejestracja na stronie „Study in Wrocław”>>  – od 1 maja 2019 roku.

2. Rejestracja w systemie WSB>>  – od 26.03.2019 do 30.06.2019 na studia bezpłatne,  od 26.03.2019 do 12.10.2019 na studia płatne.

3. Wysłanie kopii  wymaganych dokumentów na studia w języku polskim lub wymaganych dokumentów na studia w języku angielskim  do 15 lipca 2019 r. (kandydaci ubiegający się o miejsca bezpłatne), do 10 października 2019 r.  (kandydaci na studia płatne) pocztą na adres:

Biuro ds. Studentów Zagranicznych
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
pok. 234, I piętro

4. Rozmowy sprawdzające poziom języka polskiego (dla kandydatów aplikujących na studia bezpłatne) odbędą się 1 – 12 lipca 2019 r. Będą to rozmowy tylko z wybranymi kandydatami. Pierwszym kryterium podczas weryfikacji kandydatów będą zdobyte dyplomy i certyfikaty, potwierdzające aktywność kandydata w rożnych działaniach szkolnych bądź pozaszkolnych. 

5. 16 lipca 2019 r. ogłoszenie wyników i poinformowanie kandydatów.

Kontakt

study@wsb.wroclaw.pl

tel. +48 71 376 23 68
komórka: +48 660 506 805

 

Oferta studiów anglojęzycznych:

I stopień:

 • Zarządzanie, Business Administration
 • Informatyka, Software Development

II stopień:

 • Zarządzanie, International Management
 • Finanse i rachunkowość, Business Finance

O przyjęcie na studia anglojęzyczne mogą się ubiegać osoby, które spełniają jeden z warunków: Language requirements to study courses in English

Opłaty

Studia w j. polskim:

 • Możliwość opłaty w ratach: 1 lub 2 raty.
 • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego – czesne nie zmieni się przez całe 3 lata!
 • Opłata wpisowa wynosi 85 zł
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 400 zł.
 • Wysokość czesnego można sprawdzić w nowy regulamin (dla zarejstrowanych online  od 1.05), wysokość czesnego w Opolu – tabela opłat , Regulamin Opłat

Studia w j. angielskim

 • Opłata wpisowa wynosi 85 zł
 • Opłata rekrutacyjna 400 zł
 • Wysokość czesnego – 2500 eur (10 750 zł) w systemie opłaty rocznej
 • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego- czesne nie zmieni się przez całe 3 lata!

Konto:

Dla kandydatów na studia w j. polskim:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Ul. Fabryczna29-31, 53-609 Wroclaw
PKO BP, Oddział 3 we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 60, 53-333 Wrocław
SWIFT CODE: BPKOPLPW
PL 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429
Tytuł: Imię i nazwisko- czesne*/ opłata rekrutacyjna*/opłata za wpisowe* TW
* skreślić niepotrzebne/cross out if not applicable
Dla kandydatów na studia w j. angielskim:
WSB University in Wroclaw
29-31 Fabryczna Street, 53-609 Wroclaw
PKO BP, Oddział 3 we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 60, 53-333 Wrocław
SWIFT CODE: BPKOPLPW
PL 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429
Remarks: Name and surname – tuition fee* /administration fee*/admission fee* for bachelor
program in English TW
* skreślić niepotrzebne/cross out if not applicable

Wydział Ekonomiczny w Opolu

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Finanse i rachunkowość

Pedagogika

Prawo w biznesie

Zarządzanie 

https://www.wsb.pl/opole/

Kontakt do Biura Rekrutacji w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wydział Ekonomiczny w Opolu

Augustyna Kośnego 72
45-372 Opole
Polska

tel. (77) 401 94 44/01/02/03

e-mail: opole@wsb.wroclaw.pl

 

Sprawdź, co możesz studiować na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu>>