Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Największa uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku. Od lat Wyższa Szkoła Bankowa plasuje się w czołówce rankingów szkół wyższych. W raporcie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego analizującym wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2016/2017, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu znalazła się na 1. miejscu w regionie oraz w pierwszej dziesiątce uczelni niepublicznych najchętniej wybieranych przez kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.  WSB we Wrocławiu z programem FU MBA trafiła do grona 10-ciu najlepszych (9. miejsce) uczelni MBA w Polsce ocenianych w rankingu „Perspektywy”. Tym samym Franklin University MBA po raz kolejny może się szczycić mianem najlepszego anglojęzycznego programu MBA na Dolnym Śląsku. W roku 2016 WSB otrzymała tytuł „Ambasadora Polskiej Gospodarki” w kategorii „Najwyższa Jakość”. Nagrodę przyznaje Business Centre Club.

logotyp_wsb_we_wroclawiu_-_cdr

W roku 2012 Wyższa Szkoła Bankowa połączyła się z Wyższą Szkołą Zarządzania i Finansów, dzięki czemu wzmocniła swoją pozycję lidera wśród uczelni niepublicznych oraz rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną o nowe kierunki i specjalności.

Uczelnia kształci liderów biznesu, fachowców z dziedziny finansów i księgowości, zarządzania, logistyki oraz turystyki i rekreacji.  WSB stale poszerza swoją ofertę edukacyjną – w ostatnich latach uruchomiono studia na kierunkach filologia, mikrobiznes, informatyka, bezpieczeństwo wewnętrzne i prawo w biznesie. Wykładowcy z WSB to doskonali fachowcy i doświadczeni praktycy.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu proponuje bardzo bogatą i zróżnicowaną ofertę studiów. Programy dydaktyczne opierają się na przyswojeniu wiedzy praktycznej i zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego. Uczelnia gwarantuje stałe czesne. Proponuje bogatą ofertę praktyk i płatnych staży. Mając dostęp do Extranetu (także na terenie całej uczelni) Wyższa Szkoła Bankowa jest do dyspozycji studentów 24 godziny na dobę.

W 2006 roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu otrzymała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Opolu. Wydział Ekonomiczny w Opolu oferuje studia I i II stiopnia oraz studia podyplomowe na kierunkach zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, pedagogika, inżynieria zarządzania.

Studia w WSB to nie tylko dydaktyka. Uczelnia stwarza warunki do rozwoju pasji, zainteresowań i talentów w klubach sportowych, organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz samorządzie studenckim. Jednym z kluczowych aspektów działalności naukowej jest współpraca międzynarodowa. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu działa aktywnie na rynku międzynarodowym. Uczelnia posiada rozszerzoną Kartę Erasmusa, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus+. Ponadto w każdym roku akademickim nasi studenci mogą skorzystać z ponad 30 programów i inicjatyw organizowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej. Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w projektach międzynarodowych wpływa na doskonalenie umiejętności interpersonalnych, budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy oraz rozwój świadomości międzykulturowej.

Rekrutacja 2018

Oferta w ramach „Teraz Wrocław”:

WSB Wrocław oferuje 5 bezpłatnych miejsc dla kandydatów z projektu „Teraz Wrocław” oraz 2 bezpłatne miejsca na Wydziale Ekonomicznym w Opolu.

Procedura rekrutacji:

1 Rejestracja na stronie „Teraz Wrocław”>>  – od 1 maja 2018 roku.

2. Rejestracja w systemie WSB>>  – od 27.03.2018 – 30.06.2018 – studia bezpłatne.

3. Wysłanie kopii wymaganych dokumentów>>  do 15 lipca 2018 r. (kandydaci ubiegający się o miejsca bezpłatne), do 16 października 2018 r.  (kandydaci na studia płatne) pocztą na adres:

Biuro ds. Studentów Zagranicznych
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
pok. 234, I piętro

3. Rozmowy sprawdzające poziom języka polskiego (dla kandydatów aplikujących na studia bezpłatne) odbędą się 2 – 13 lipca 2018 r. Będą to rozmowy tylko z wybranymi kandydatami. Pierwszym kryterium podczas weryfikacji kandydatów będą zdobyte dyplomy i certyfikaty, potwierdzające aktywność kandydata w rożnych działaniach szkolnych bądź pozaszkolnych. 

4. 16 lipca 2018 r. ogłoszenie wyników i poinformowanie kandydatów.

Kontakt

study@wsb.wroclaw.pl

tel. +48 71 376 23 68
komórka: +48 660 506 805

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie na specjalności anglojęzycznej Business Administration oraz na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie na specjalności International Management oraz studiach II stopnia niestacjonarnych na specjalnościach: International Management (kierunek Zarządzanie), International Finance (kierunek Finanse i rachunkowość, International Logistics (kierunek Logistyka), mogą się ubiegać osoby, które spełniają jeden z warunków: Language requirements to study courses in English

Opłaty

Studia w j. polskim:

  • Możliwość opłaty w ratach: 12, 10, 2 lub 1
  • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego – czesne nie zmieni się przez całe 3 lata!
  • Opłata wpisowa wynosi 0 zł
  • Opłata rekrutacyjna wynosi 400 zł.
  • Wysokość czesnego można sprawdzić w nowy regulamin (dla zarejstrowanych online  od 1.05), wysokość czesnego w Opolu – tabela opłat , Regulamin Opłat

Studia w j. angielskim

  • Opłata wpisowa wynosi 0 zł
  • Opłata rekrutacyjna 400 zł
  • Wysokość czesnego – 9500 zł w systemie opłaty rocznej
  • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego- czesne nie zmieni się przez całe 3 lata!
  • Jeśli kandydat będzie studiować na zasadach obowiązujących obywateli Polski, wysokość czesnego można sprawdzić tu: Regulamin opłat,

Konto:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Ul. Fabryczna29-31, 53-609 Wroclaw
PKO BP, Oddział 3 we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 60, 53-333 Wrocław
SWIFT CODE: BPKOPLPW
PL 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429
Tytuł: Imię i nazwisko- czesne*/ opłata rekrutacyjna*/opłata za wpisowe* TW
* skreślić niepotrzebne/cross out if not applicable
Dla kandydatów na studia w j. angielskim:
WSB University in Wroclaw
29-31 Fabryczna Street, 53-609 Wroclaw
PKO BP, Oddział 3 we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 60, 53-333 Wrocław
SWIFT CODE: BPKOPLPW
PL 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429
Remarks: Name and surname – tuition fee* /administration fee*/admission fee* for bachelor
program in English TW
* skreślić niepotrzebne/cross out if not applicable

Wydział Ekonomiczny w Opolu

2 bezpłatne miejsca na studia I stopnia na kierunkach (na polskojęzyczne specjalności):

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Finanse i rachunkowość

Pedagogika

Prawo w biznesie

Zarządzanie 

https://www.wsb.pl/opole/

Kontakt.

Biuro Rekrutacji

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wydział Ekonomiczny w Opolu

Augustyna Kośnego 72
45-372 Opole
Polska

tel. (77) 401 94 44/01/02/03

e-mail: opole@wsb.wroclaw.pl

 

Rekrutacja krok po kroku>>

Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane>>

Sprawdź, co możesz studiować na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu>>