Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Największa uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku. Od lat Wyższa Szkoła Bankowa plasuje się w czołówce rankingów szkół wyższych. W raporcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2015/2016, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zajęła 1. miejsce w zestawieniu najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych na studia niestacjonarne. Uczelnia nr 1 na Dolnym Śląsku – ranking uczelni niepublicznych Wprost nr 14/2014. W tegorocznym rankingu uczelni wyższych tygodnika „WPROST” (nr 14/2014) Wyższe Szkoły Bankowe zostały ocenione jako najbardziej ceniona przez pracodawców grupa uczelni w Polsce, tym samym zajmując 4 miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych. Ranking ten został zrealizowany w 100% w oparciu o informację zwrotną z rynku pracy. To 500 największych pracodawców pod względem przychodów oceniło WSB.

logotyp_wsb_we_wroclawiu_-_cdr

W roku 2012 Wyższa Szkoła Bankowa połączyła się z Wyższą Szkołą Zarządzania i Finansów, dzięki czemu wzmocniła swoją pozycję lidera wśród uczelni niepublicznych oraz rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną o nowe kierunki i specjalności.

Uczelnia kształci liderów biznesu, fachowców z dziedziny finansów i księgowości, zarządzania, również turystyki i rekreacji.  Uruchomiono nowe kierunki – politologia i filologia. Wykładowcy z WSB to doskonali fachowcy i doświadczeni praktycy.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu proponuje bardzo bogatą i zróżnicowaną ofertę studiów. Programy dydaktyczne opierają się na przyswojeniu wiedzy praktycznej i zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego. Uczelnia gwarantuje stałe czesne. Proponuje bogatą ofertę praktyk i płatnych staży. Mając dostęp do Extranetu (także na terenie całej uczelni) Wyższa Szkoła Bankowa jest do dyspozycji studentów 24 godziny na dobę.

W 2006 roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu otrzymała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie Wydziału Zamiejscowego w Opolu. Wydział Ekonomiczny w Opolu oferuje studia I i II stiopnia oraz studia podyplomowe na kierunkach zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, pedagogika, inżynieria zarządzania.

Studia w WSB to nie tylko dydaktyka. Uczelnia stwarza warunki do rozwoju pasji, zainteresowań i talentów w klubach sportowych, organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz samorządzie studenckim. Jednym z kluczowych aspektów działalności naukowej jest współpraca międzynarodowa.

Rekrutacja 2017

Oferta w ramach „Teraz Wrocław”:

Kilka miejsc bezpłatnych.

Procedura rekrutacji:

1 Rejestracja na stronie „Teraz Wrocław”>>  – od 4 maja 2017 roku.

2. Rejestracja w systemie WSB>>

3. Wysłanie kopii wymaganych dokumentów>>  do 12 lipca 2017 roku (kandydaci ubiegający się o miejsca bezpłatne), do 15 września 2017 roku (kandydaci na studia płatne) pocztą na adres:

Biuro ds. Studentów Zagranicznych
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
pok. 234, I piętro

3. Rozmowy sprawdzające poziom języka polskiego (dla kandydatów aplikujących na studia bezpłatne). Będą to rozmowy tylko z wybranymi kandydatami. Pierwszym kryterium podczas weryfikacji kandydatów będą zdobyte dyplomy i certyfikaty, potwierdzające aktywność kandydata w rożnych działaniach szkolnych bądź pozaszkolnych. 

4. Ogłoszenie wyników i poinformowanie kandydatów.

Kontakt

study@wsb.wroclaw.pl

tel. +48 71 376 23 68
komórka: +48 660 506 805

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie na specjalności anglojęzycznej Business Administration mogą się ubiegać osoby, które spełnią jedno z poniższych wymagań:

 • uzyskały na świadectwie dojrzałości (tzw. stara matura) ocenę co najmniej dobrą z języka angielskiego uzyskaną w ramach egzaminu maturalnego zdawanego w Polsce
 • uzyskały co najmniej 60 % punktów z matury rozszerzonej z języka angielskiego na egzaminie maturalnym przeprowadzonym w Polsce
 • posiadają jeden z międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego: TELC-B1, UCLES-PET, IELTS-40, TOEFL-50
 • uzyskały świadectwo dojrzałości w szkole, w której językiem wykładowym były w języku angielskim
 • uzyskały pozytywną ocenę znajomości języka angielskiego w wyniku przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego w terminie ustalonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie na specjalności International Management oraz studiach II stopnia niestacjonarnych na specjalnościach: International Management (kierunek Zarządzanie), International Finance (kierunek Finanse i rachunkowość, International Logistics (kierunek Logistyka), International Tourism (kierunek Turystyka i rekreacja) mogą się ubiegać osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 • posiadają jeden z międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego potwierdzający stopień znajomości j. angielskiego na poziomie B2
 • są absolwentami na kierunku Filologia (angielska)
 • uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych, na których językiem wykładowym był j. angielski
 • przedłożą dokument z zakładu pracy iż językiem wykorzystywanym w pracy jest j. angielski
 • przedłożą dokument iż w trakcie studiów uczestniczyły w praktykach lub studiach w ramach Programu Erasmus lub innych prowadzonych w j. angielskim
 • uzyskały pozytywną ocenę znajomości języka angielskiego w wyniku przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego ustalonego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

Opłaty

Studia w j. polskim:

 • Możliwość opłaty w ratach: 12, 10, 2 lub 1
 • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego – czesne nie zmieni się przez całe 3 lata!
 • Opłata wpisowa wynosi 0 zł
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 400 zł.
 • Wysokość czesnego można sprawdzić w nowy regulamin (dla zarejstrowanych online  od 1.05), wysokość czesnego w Opolu – tabela opłat , Regulamin Opłat

Studia w j. angielskim

 • Opłata wpisowa wynosi 0 zł
 • Opłata rekrutacyjna 100 Euro – płatna przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych
 • Wysokość czesnego – 1950 Euro w systemie opłaty rocznej
 • Płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego- czesne nie zmieni się przez całe 3 lata!
 • Jeśli kandydat będzie studiować na zasadach obowiązujących obywateli Polski, wysokość czesnego można sprawdzić tu: Regulamin opłat,

Konto:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Ul. Fabryczna29-31, 53-609 Wroclaw
PKO BP, Oddział 3 we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 60, 53-333 Wrocław
SWIFT CODE: BPKOPLPW
PL 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429
Tytuł: Imię i nazwisko- czesne*/ opłata rekrutacyjna*/opłata za wpisowe* TW
* skreślić niepotrzebne/cross out if not applicable
Dla kandydatów na studia w j. angielskim:
Wroclaw School of Banking
29-31 Fabryczna Street, 53-609 Wroclaw
PKO BP, Oddział 3 we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 60, 53-333 Wrocław
SWIFT CODE: BPKOPLPW
PL 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429
Remarks: Name and surname – tuition fee* /administration fee*/admission fee* for bachelor
program in English TW
* skreślić niepotrzebne/cross out if not applicable

 

Rekrutacja krok po kroku>>

Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane>>

Sprawdź, co możesz studiować na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu>>