Background Background
- A +
VA
A A
 • UA Język Українська
 • en Język English
 • GE Język
 • KZ Język
 • pl Język Polish
 • ru Język Russian
Background
Background
Background
Background
 • uk Language Українська
 • en Language English
 • GE Language
 • KZ Language
 • pl Language Polish
 • ru Language Russian

Cистема вищої освіти в Польщі 

На сьогоднішній час в Польщі нараховується більше 400 вишів, а по кількості студентів дана країна займає 4 місце в Європі. Польща є активною учасницею Болонського  процесу, який кожному студентові, користуватися своїми приємними бонусами:

 •  університети задіяні в цілий ряд різноманітних програм обміну та науково-дослідницьких проектів: Erasmus, Socrates, International Credit Mobility, Horizon 2020, Visegrad Found та інші;
 • Dual Degree Program – велика кількість як і державних, так і приватних вузів пропонують програму подвійного диплому – тобто по закінченню ВНЗ випускник отримує диплом і польського університету, і університету-партнера іншої країни Європи;
 • єдина система оцінювання осягнень в навчанні – ECTS (трансферна система європейських кредитів) однакової для всих країн-учасниць Болонського процесу, яке дало можливість підвищити мобільність навчання, тобто можливість вибору індивідуального темпу навчання і послідовне навчання у різних ВНЗ;  
 • після закінчення бакалавріату на одній спеціалізації маєте можливість навчатися на магістратурі на іншій спеціальності, що дає змогу здобути протягом 5 років 2 різних диплома (але в рамках однієї галузі науки (гуманітарні, природничі, математично-технічні), тобто, якщо ви закінчили напрямок міжнародних стосунків не можете навчатися на магістратурі на спеціалізації Роботика і Автоматика або ж Програмування, але можете навчатися на кримінології, адміністрації або ж філології);
 • після отримання диплому І ступеня (бакалавр/інженер) – особа може починати працювати в фірмах, корпораціях, а диплом магістра може здобувати навчаючись і працюючи одночасно. З даного пункту виникає наступний підпункт:
 • індивідуальне навчання – вид навчання, який дозволяє поєднувати заняття з можливістю працювати, тобто маючи тзв справку з деканату про можливість навчатися індивідуально ви домовляєтеся з кожним викладачем про те яким чином будуть зараховуватися предмети і в яких термінах.

Що ще варто знати?

Ціна навчання в Польщі значно нижча, ніж в інших країнах ЄС. 

Система вищої освіти складається з трьох рівнів:

І ступінь триває 3 роки (бакалавріат) або 3,5 року (інженер),

ІІ ступінь – магістратура – 2 роки або 1,5 року,

ІІІ ступень – докторантура – 4 роки.

Варто зауважити, що існують спеціальності, на якому немає роздільного навчання, а тільки 5-річна нероздільна магістратура, після закінчення якої Ви отримуєте диплом магістра. Таке рішення було прийнято Міністром Науки і Освіти в зв’язку зі специфікою програми навчання, а також неможливістю поділу деяких спеціальностей в бакалаврат і магістратуру.

До таких спеціальностей відносяться: медичні, стоматологічні напрямки, медична аналітика, фармацевтика, фізіотерапія, ветеринарія, право, педагогіка, психологія.

Сучасна молодь все частіше та частіше обирає навчання за кордоном. Це дуже легко пояснити, оскільки європейський диплом дає можливість знайти цікаву роботу з високим рівнем заробітньої плати, тобто з європейським дипломом ваші шанси зростають в 10 разів на те, щоб знайти роботу як і в країнах ЄС, так і в Україні.