Uwaga kandydaci UWr!

Informacje o obowiązkowym teście językowym.

  • Jednym z warunków podjęcia studiów w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim jest przystąpienie do testu z języka polskiego.
  • Kandydat, którego dokumenty zostaną przyjęte, otrzyma z Uniwersytetu Wrocławskiego dokładne informacje umożliwiające dostęp do testu .
  • Test dla kandydatów na studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim będzie składał się z dwóch etapów.

I Etap – pisemna część testu

Zadania testowe będą obejmowały zagadnienia językowe (gramatyka i słownictwo) z poziomu A2/B1

a. Test będzie się składał z trzech części:

1. Poprawność gramatyczna

2. Rozumienie tekstu pisanego

3. Pisanie

b. Czas trwania testu pisemnego – 90 minut (po wyznaczonym czasie nastąpi automatyczne zamknięcie dostępu do testu)

c. Ocena pozytywna w pisemnej części egzaminu oznacza uzyskanie minimum 55 % poprawnych odpowiedzi i oznacza przejście do II etapu egzaminu.

II Etap – ustna część egzaminu

Osoby, które uzyskują minimum 55% poprawnych odpowiedzi otrzymają pisemną informację o dacie i godzinie ustnej części egzaminu. Przewiduje się, że ustna część egzaminu będzie się odbywała 7, 8 i 9 lipca.

  • Ustna część egzaminu będzie trwała  15 minut
  • Zdający otrzyma dwa zadania i będzie miał 3 minuty na przygotowanie się do odpowiedzi.

Tematy wypowiedzi ustnych mają potwierdzić umiejętność wypowiedzenia się w różnych rolach i sytuacjach komunikacyjnych. Zdający powinni również wykazać się umiejętnością sformułowania dłuższej wypowiedzi na tematy związane z przewidywanym kierunkiem studiów. Tematyka wypowiedzi będzie zgodna z opisami programów na poziom A2/B1.

Uwaga: Jedno z zadań podczas części ustnej będzie nawiązywało swoją tematyką do zadań z pisemnej części testu.

Do testu można się przygotować na podstawie następujących podręczników:

1. Hurra!!! Po polsku 2, A. Burkat, A. Jasińska

2. Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe

Warto też zapoznać się z podaną niżej pozycją: dla poziomu B1, 2012

Program nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2. Biblioteka

LingVariów, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 41-65, 71-98