Uniwersytet Przyrodniczy obniżył czesne dla cudzoziemców

Cudzoziemcy podejmujący naukę w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na studiach pierwszego stopnia wnoszą opłaty 600 euro/semestr oraz 900 euro/semestr na studiach drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich. 

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 złotych (lub 19 euro). Kandydaci  na studia w ramach „Teraz Wrocław”, którzy będą studiować na zasadach odpłatności mogą rejestrować się w systemie rekrutacyjnym>>  już teraz lub po ogłoszeniu wyników konkursu, 2 sierpnia 2016 roku.