Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (WSH) jest niepubliczną uczelnią wyższą o profilu biznesowym. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także liczne studia podyplomowe, w tym MBA, prowadzone we współpracy z partnerami biznesowymi. Misją Wyższej Szkoły Handlowej  jest kształcenie dla biznesu, blisko praktyki, w wymiarze międzynarodowym, na wysokim poziomie.

Logo_WSH_Rozszerzona_Poziom2_RGB

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu została założona w 1997 roku i jest jedną z pierwszych niepublicznych uczelni na Dolnym Śląsku. Wśród partnerów WSH są YSchool Troyes (Francja),  Leipzig Graduate School of Management (Niemcy), Universidad Politecnica de Valencia (Hiszpania).

W 2021 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu otrzymała międzynarodową akredytację instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation (IQA) – jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze edukacji menedżerskiej w Europie Środkowej.

Dlaczego Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu?

 • podstawą kształcenia w WSH jest uczenie się w praktyce. Oznacza to, że na wszystkich kierunkach studiów szczególny nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności praktycznych,
 • nowatorskie modułowe programy kształcenia, opracowane przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami biznesu i pracodawcami, przygotowujące do wykonywania konkretnych zadań w przedsiębiorstwie,
 • nowoczesne aktywizujące formy zajęć, m.in. case studies, treningi menedżerskie, gry decyzyjne TOPSIM, wycieczki dydaktyczne do firm, zajęcia terenowe w kraju i za granicą,
 • wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, posiadająca doświadczenie zawodowe w Polsce i na świecie,
 • umiędzynarodowienie czyli kształcenie w środowisku międzynarodowym – możliwość odbycia studiów zagranicznych w jednej z ok. 50 uczelni partnerskich w 20 krajach, staże i praktyki zagraniczne, udział w programie Erasmus+ i in.,
 • Program „Podwójny dyplom” z Francją – studenci studiów magisterskich oprócz polskiego tytułu magistra mogą otrzymać także tytuł MBA z francuskiej uczelni YSchool Troyes.
 • perspektywy zawodowe – Biuro karier profesjonalnie wspiera studentów w poszukiwaniach pracy i staży zawodowych, prowadzi indywidualne rozmowy doradcze, organizuje warsztaty,  spotkaniach z pracodawcami oraz wizyty w firmach.
 • zajęcia adaptacyjne i kurs języka polskiego przed rozpoczęciem nauki dla studentów zagranicznych,
 • ciekawe życie studenckie – wycieczki, podróże, imprezy integracyjne i rozrywkowe, udział w konferencjach naukowych, debatach studenckich itp.
 • komfortowe warunki studiowania – nowocześnie wyposażone sale ćwiczeniowe i multimedialne laboratoria komputerowe, innowacyjna aula wykładowo-konferencyjna, specjalna strefa studenta, stołówka, biblioteka, olbrzymi teren zielony do wypoczynku na przerwach, bezpłatne WiFi na terenie całej Uczelni
 • życzliwa, przyjazna atmosfera. Każdy student ma możliwość bezpośredniego kontaktu z władzami uczelni i wykładowcami. Szczególną uwagę zwracamy na profesjonalną obsługę studenta, a w przypadku studentów zagranicznych – dodatkowo na ich integrację i adaptację.

 

Rekrutacja 2021

Promocja „Bezpłatne kursy językowe i zniżka na I rok/semestr studiów”:

Regulamin Promocji

Promocja skierowana jest do kandydatów na studia I i II stopnia, w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2021/2022  pochodzących z krajów: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Kirgistan, Kazachstan, Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia. Promocja nie obejmuje posiadaczy Karty Polaka.

Kandydat, który zapisze się na studia na semestr zimowy 2021/2022 i wniesie opłatę za rok lub semestr studiów do 30 czerwca 2021 r. otrzyma:

 • Zniżkę na 1 rok lub 1 semestr studiów. Czesne w ramach promocji: sprawdź
 • 1-miesięczny bezpłatny kurs języka polskiego lub angielskiego*  (opłata za semestr);
 • 2-miesięczny bezpłatny kurs języka polskiego lub angielskiego* (opłata za rok);

*Wymagany jest poziom znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1

Procedura rekrutacji >>

Opłaty

Studia licencjackie (3 lata):

 • Turystyka i rekreacja –  1100 euro/rok lub 600 euro/semestr
 • Zarządzanie –  1100 euro/rok lub 600 euro/semestr
 • Finanse i Rachunkowość  –  1100 euro/rok lub 600 euro/semestr
 • Management (EN)  – 2050 euro/rok lub 1075 euro/semestr*
 • Tourism and Leisure (EN) – 2500 euro/rok lub 1350 euro/semestr*

Studia inżynierskie (3,5 lat):

 • Informatyka  –  1300 euro/rok lub 700 euro/semestr
 • Logistyka  – 1100 euro/rok lub 600 euro/semestr
 • Computer Engineering (EN) – 2350 euro/rok lub 1225 euro/semestr*
 • Logistics (EN) – 2500 euro/rok lub 1350 euro/semestr*

Studia magisterskie (2 lata):

 • Turystyka i rekreacja –  1300 euro/rok lub 700 euro/semestr
 • Zarządzanie –  1300 euro/rok lub 700 euro/semestr
 • Management (EN)  – 2350 euro/rok lub 1225 euro/semestr*
 • Tourism and Leisure (EN) – 2000 euro/rok lub 1100 euro/semestr*

Opłata administracyjna: studia w j. polskim – 100 euro, studia w j. angielskim – 120 euro*.

*Dla obywateli UE oraz Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Wysp Karaibskich, Ameryki Południowej, Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii), Azji Środkowej (w tym Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii).

Letni kurs języka polskiego:

1 miesiąc (wrzesień – 100 godz.) – 300 euro

2 miesiące (sierpień-wrzesień – 200 godz.) – 500 euro

Dla studentów innych uczelni – 100 euro opłaty administracyjnej.

Letni kurs języka angielskiego*:

*Wymagany jest poziom znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1

1 miesiąc (wrzesień – 100 godz.) – 300 euro

2 miesiące (sierpień-wrzesień – 200 godz.) – 500 euro

Dla studentów innych uczelni – 100 euro opłaty rekrutacyjnej.

Kontakt z Biurem rekrutacji:

e-mail: admission@handlowa.eu

tel. +48 71 333 11 18

kom./Viber/WhatsApp +48 506 396 665

Instagram: @wsh.wschod

Dowiedz się więcej o uczelni

Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane

Sprawdź, co możesz studiować na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu