Правила участі

Ці правила визначають обсяг підтримки у рамках програми, умови участі, права та обов’язки учасників. Участь у програмі і, таким чином, усі форми підтримки у рамках програми є безкоштовними.

Учасники програми

Програма адресована кандидатам, які мають громадянство однієї з країн, що не належить до Європейського Союзу (Україна, Білорусь, Росія, Молдова, Грузія, Узбекістан, Казахстан, Азербайджан) і не мають Карти поляка.

Вступ і відбір до програми

1. Процедура вступу у рамках програми складається із трьох етапів:

I – оцінка відповідності до формальних критеріїв;

II – перевірка знання польської мови;

III – оцінка документів приймальними комісіями кожного ВНЗ.

2. Взяти участь у програмі може кандидат, який відповідає таким формальним критеріям:

  • наявність атестата про повну середню освіту;
  • наявність диплома бакалавра – для кандидадів до магістратури;
  • володіння польською мовою>> на рівні, необхідному для навчання цією мовою – мін. B1 (для кандидатів, які навчатимуться англійською мовою – володіння  англійською на рівні, який вимагає ВНЗ).

У разі, якщо кандидат відповідає формальним критеріям, офіс програми передає його реєстраційну анкету до розгляду комісією обраного ВНЗ.

Не розглядатимуться документи осіб, які мають Карту поляка, а також які були зараховані на навчання у ВНЗ у рамках програми у попередніх роках.

3. Кандидат зголошується до участі в програмі, заповнюючи анкету он-лайн на сайті www.study-in-wroclaw.pl.

4. Кандидат може складати документи лише до одного ВНЗ, на один факультет та один напрямок.

5. Кандидат складає документи безпосередньо до відділів, які займаються рекрутацією іноземців у терміни, подані на сторінці навчального закладу і проекту.

6. Приймальні комісії ВНЗ розглядають лише повні пакети документів, надіслані у визначений термін.

7. Рівень володіння польською мовою перевіряє уповажнений відділ чи особа у навчальному закладі, проводячи співбесіду по Skype або в інший спосіб. Протокол розмови долучається до документів кандидата.

8. Рішення про зарахування на навчання приймають комісії кожного ВНЗ після розгляду документів усіх кандидатів.

Звільнення від оплати за навчання

1. У рамках програми кожен ВНЗ пропонує певну кількість безкоштовних місць (конкретна кількість місць окреслюється щороку).

2. Осіб, яких звільнять від оплати за навчання, визначає на підставі конкурсу приймальна комісія ВНЗ за такими критеріями:

  • рівень володіння польською мовою;
  • середній бал атестата;
  • оцінки із профільних предметів;
  • мотивація до навчання.

3. Навчальні заклади не пропонують безкоштовних місць для кандидатів у рамках заочної форми навчання (окрім приватних ВНЗ), аспірантури, а також навчання в школі польської мови на річному, семестровому, літньому курсах.

4. Кандидати, які не були зараховані на навчання зі звільненням від оплати, але відповідають вимогам ВНЗ, можуть вступати на платне навчання.

5. Кандидати,  які були зараховані до ВНЗ на засадах звільнення від оплати, не можуть змінити напрямок навчання.

Умови навчання

1. Після зарахування до ВНЗ кандидат підпорядковується внутрішнім правилам навчання свого навчального закладу.

2. Зараховані на навчання кандидати не отримують від програми жодної фінансової чи матеріальної допомоги під час навчання.

3. Студенти самостійно оплачують проживання у гуртожитку та витрати на життя у Вроцлаві.

Обов’язки учасника

Учасник програми зобов’язується:

a)      дбати про гідність студента і добре ім’я вищого навчального закладу;

b)     брати участь в опитуваннях щодо оцінки очікувань/потреб учасників програми;

c)      надати згоду на обробку особових даних для потреб реалізації програми;

d)     надати згоду на використання аудіо-, відео- та фотоматеріалів зі своїм зображенням для інформаційних і промоційних потреб програми;

e)      скласти екзамени і внутрішні тести, що вимагаються на певних напрямках ВНЗ;

f)       ознайомитися із цими правилами.