Увага абітурієнти Вроцлавського університету!

Важлива інформація щодо мовного тесту.

  • Одна із умов вступу на навчання польською мовою у Вроцлавський університет передбачає іспит на знання польської мови.
  • Абітурієнт, що успішно склав документи, отримає від Вроцлавського університету детальні вказівки щодо складання іспиту з польської мови
  • Для абітурієнтів, що вибрали навчання польською мовою, іспит складатиметься з двох етапів.

I етап – письмова частина тестування

Тестові завдання передбачають питання з польської мови (граматики та словникового запасу) у відповідності до рівня А2/В1

a. Тест складатиметься із трьох аспектів:

1. Перевірка на предмет грамотності

2. Розуміння писаного тексту

3. Письмове завдання

b. На письмову частину тесту відводиться 90 хвилин (після визначеного часу доступ до системи автоматично закриється).

c. Позитивний бал з письмової частини екзамену свідчить, що тест містить мінімум 55% правильних відповідей, що дає підстави перейти до ІІ етапу екзамену.

II етап – усна частина іспиту

Абітурієнти, що набрали мінімум 55 % правильних відповідей, отримають письмове повідомлення про дату і годину складання усної частини екзамену.

Планується, що усна частина екзамену проводитиметься 7, 8 та 9 липня.

  • На усну частину іспиту відводиться 15 хвилин
  • Абітурієнт отримує два завдання (час відведений для приготування відповіді – 3 хвилини).

Тематика усних завдань повинна підтвердити уміння абітурієнта висловлюватися польською мовою у різних ролях і при різних комунікативних ситуаціях. Екзаменовані повинні також засвідчити уміння послуговуватися повнішими висловлюваннями на тему, що пов’язана із вибраним майбутнім профілем
навчання. Питання до екзаменаційних усних  завдань складенні також у відповідності до програми із рівня А2/В1.

Увага: Одне із двох питань усної частини перегукуватиметься із завданням письмової частини тестування.

До тестування можна підготуватися за допомогою таких навчальних посібників:

1. Hurra!!! Po polsku 2, A. Burkat, A. Jasińska

2. Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla

Варто також не оминути увагою нижче подану позицію: poziomu B1, 2012

Program nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2. Biblioteka LingVariów,

Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 41-65, 71-98