Організації, які допомагають іноземцям

Під час навчання у Вроцлаві можеш користуватися різними видами підтримки організацій та проектів, які допомагають іноземцям у Польщі.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, пункт Infolink

http://infolink.wroclaw.pl/

Centrum Integracji Społecznej Wrocław

http://www.kontynenty.cis.wroclaw.pl/

International Friends of Wroclaw –  допомагає влитися у локальну громаду особам із різних країн.

www.meetup.com/International-Friends-of-Wroc%C5%82aw/

Wrocław Uncut – альтернативний путівник по тому, що цікавого відбувається у вроцлавській культурі, спорті, практичні поради від іноземців.

http://wroclawuncut.com/

Amnesty International Wrocław – діяльність із захисту прав людини.

http://amnesty.org.pl/index.php?id=199

Fundacja West Bridge –  у т.ч. допомога іноземцям, які перебувають у Польщі, міжнародні обміни, промоція освіти.

http://www.wroclaw-ru.net/fundacja-west-bridge/

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA –  діяльність спрямована на захист прав людини, особливо мігрантів та національних меншин.

http://nomada.info.pl/

Konsulat Honorowy Ukrainy we Wrocławiu, „Fundacja Ukraina”  – Почесне консульство України у Вроцлаві

http://www.konsulat-ukraina.wroclaw.pl/ 

http://fundacjaukraina.eu/

Домівка при Об’єднанні українців у Вроцлаві

https://www.facebook.com/domiwka.wro

Fundacja Integracji Społecznej PROM

http://www.fundacjaprom.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=128

WrOpenUp – промоція відкритості щодо інших культур у Вроцлаві.

http://wropenup.wordpress.com/info

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

www.silesius.org.pl

Towarzystwo im. Edyty Stein

www.edytastein.org.pl

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

http://www.kew.org.pl/

Portal dla imigrantów

http://www.wroclaw.info-migrator.pl/