Terminy rekrutacji w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Uwaga kandydaci aplikujący na studia bezpłatne w WSB!

Termin składania wniosków: 10.07.2016
Rozmowy sprawdzające poziom języka polskiego: 10-13.07.2016
Będą to rozmowy tylko z wybranymi kandydatami. Pierwszym kryterium podczas weryfikacji kandydatów będą zdobyte dyplomy i certyfikaty, potwierdzające aktywność kandydata w rożnych działaniach szkolnych bądź pozaszkolnych.
Ogłoszenie wyników i poinformowanie kandydatów: 14.07.2016

Więcej informacji>>