Tłumaczenie przysięgłe

Dla ułatwienia i uproszczenia procedur rekrutacyjnych, na pierwszym etapie składania dokumentów przyjmowane są tłumaczenia na język polski wykonane przez osobę lub instytucję do tego uprawnione w kraju zamieszkania (np. biuro tłumaczeń), tłumaczenia nie muszą być zatwierdzone notarialnie.

dokumenty

W przypadku pomyślnego przejścia procesu rekrutacji i zakwalifikowaniu na studia, wszystkie dokumenty należy przetłumaczyć u polskiego tłumacza przysięgłego zarejestrowanego Państwowym Rejestrze Tłumaczy Przysięgłych Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykaz tłumaczy przysięgłych we Wrocławiu: języka ukraińskiego>>  , rosyjskiego>> .

Szacunkowy koszt jednej strony tłumaczenia (1125 znaków ze spacjami) – 25-35zł. Jeżeli tłumacz się zgodzi, może zatwierdzić już zrobione tłumaczenie. Koszt zatwierdzenia jest niższy.Wykaz tłumaczy przysięgłych w innych miejscowościach: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html (należy wybrać język z którego się tłumaczy, oraz województwo i miasto w którym poszukiwany jest tłumacz.