System edukacji w Polsce

Polskie uczelnie dzielą się na publiczne i niepubliczne (prywatne). W zależności od typu uczelni oraz profilu kształcenia można wyróżnić m.in.: uniwersytety, politechniki, akademie, wyższe szkoły.

unsplash_525d7892901ff_1

System edukacji oraz przyznawania stopni naukowych w Polsce jest zgodny z procesem bolońskim i opiera się na trzech stopniach kształcenia:

  • I stopień – studia licencjackie, 3-letnie (3,5 roku inżynieryjne), absolwenci otrzymują dyplom licencjacki lub inżyniera (absolwenci uczelni technicznej)
  • II stopień – studia magisterskie 2-letnie (1,5 roku inżynieryjne), absolwenci otrzymują dyplom magistra, magistra inżyniera.
  • III stopień – 4-letnie studia doktoranckie, mogą podjąć studenci posiadający tytuł magistra upoważniający do ubiegania się o tytuł doktora.

Studia podyplomowe – skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć nowe doświadczenie i poszerzyć swoją wiedzę. Jest to również oferta dla osób, które pragną zmienić swój profil zawodowy lub przekwalifikować się.