PESEL i zameldowanie

PESEL to podstawowy numer ewidencyjny obowiązujący w Polsce.
Od 1 stycznia 2018 r. numer PESEL jest nadawany każdemu cudzoziemcowi zamieszkałemu w Polsce. Jedynie cudzoziemcy planujący krótkotrwałe pobyty niewymagające meldunku (gdy pobyt na terenie RP nie przekracza 30 dni), są wyłączeni z tej regulacji.

Jeśli jesteś cudzoziemcem, możesz się zameldować, a automatycznie otrzymasz numer PESEL. 

Potrzebne dokumenty to: paszport oraz dokument uzyskany na terenie Polski: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy.

Zameldowanie

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej muszą zameldować się w Urzędzie Miasta najpóźniej czwartego dnia pobytu, jeśli planują pobyt w Polsce dłuższy niż 30 dni.

Do zameldowania potrzebne są:

  • paszport;
  • wiza lub dokument podróży (pozwolenie na czasowy pobyt, poświadczenie o nadaniu statusu uchodźcy lub inny dokument wymieniony na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/obowiazek-meldunkowy/12986,Zameldowanie-cudzoziemcow-na-pobyt-czasowy.html )
  • formularz zgłoszenia czasowego pobytu znajdziesz tutaj: https://msw.gov.pl/download/1/21952/POBYTCZASOWY.pdf
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować – przynieś dokument, który to potwierdzi. Takim dokumentem może być na przykład: umowa cywilnoprawna (na przykład umowa najmu), wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
  • jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować – na formularzu zgłoszenia pobytu musi się podpisać i potwierdzić Twój pobyt osoba, która dysponuje tytułem prawnym do lokalu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu musisz przedstawić do wglądu w urzędzie.

Usługa zameldowania jest bezpłatna. Urzędnik zamelduje Cię od razu po otrzymaniu  zgłoszenia.