Legalizacja pobytu

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, studiujący w Polsce, mogą starać się o otrzymanie zezwolenia na pobyt czasowy. Pierwszą Kartę Pobytu dostaje się na okres 15 miesięcy. Jeśli zaczynasz kurs językowy, możesz starać się o zezwolenie na pobyt na czas jego trwania.

Kontynuacja nauki na kolejnym roku oznacza możliwość otrzymania zezwolenia na kolejne 3 lata.

Gdzie wyrobić Kartę Pobytu?

Kartę Pobytu wyrabia się we Wrocławiu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w Oddziale Cudzoziemców. Czas oczekiwania na Kartę Pobytu to co najmniej 45 dni. Zezwolenie na pobyt może zostać cofnięte, jeśli student nie zaliczy roku w terminie.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:
  • Zaświadczenie o przyjęciu na studia;
  • Dowód wpłaty, jeśli studiuje się odpłatnie;
  • Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia;
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków, aby wrócić do państwa zamieszkania.

Zobacz więcej: http://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/legalizacja-pobytu/pobyt-czasowy/9930,Studia.html

Kandydaci rekrutujący się na studia przy pomocy projektu „Study in Wroclaw” mogą liczyć na wsparcie naszego partnera firmy „Visa and Work”. W ramach naszej współpracy każdy uczestnik projektu może liczyć na półgodzinną bezpłatną konsultację dotyczącą spraw paszportowych, wizowych, pozwoleń na pobyt oraz zagadnień dotyczących zatrudnienia w Polsce. Konsultacja będą się odbywały w siedzibie „Visa and Work” we wcześniej indywidualnie ustalanych terminach.

logo-top