Apostille

Dokumenty o dotychczasowym wykształceniu składane do uczelni wrocławskich – świadectwo maturalne (atestat) z dodatkiem, dyplom licencjacki (bakaławr) z dodatkiem obowiązkowo muszą być opatrzone apostille.

business folders

Co to jest apostille?

Jest to pieczęć, która zgodnie z konwencją haską dotyczącą uchylenia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych potwierdza autentyczność dokumentów wydanych przez urzędy państwowe i organizacje krajów-uczestników konwencji haskiej, jej obecność nie wymaga dalszej procedury uznawania lub legalizacji, jest uznawana przez wszystkie organy administracji publicznej w krajach uczestniczących w konwencji.*

*  Do krajów-uczestników konwencji haskiej należą m.in. Ukraina, Białoruś, Rosja i Mołdawia (wykaz państw uczestniczących w konwencji). Jeżeli dokumenty zostały wydane w kraju, który nie jest uczestnikiem konwencji, dokumenty wymagają legalizacji.

Gdzie i jak wyrabia się apostille?

Dokumenty dotyczące wykształcenia można opatrzyć apostille w Ministerstwie Edukacji w kraju wydania dokumentu. Poniższe linki szczegółowo opisują procedurę oraz wykaz dokumentów, które należy złożyć:

Apostille na Ukrainie >>

Apostille na Białorusi>>

Apostille w Rosji >>