Zanim zaczniesz studia w Polsce

eDLHCtzRR0yfFtU0BQar_sylwiabartyzel_themap

Tu znajdziesz wszystkie informacje niezbędne przed przyjazdem do Polski.

Legalizacja pobytu

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, studiujący w Polsce, powinni starać się o otrzymanie zezwolenia na pobyt czasowy.

Język polski

Sprawdź, gdzie i jak uczyć się języka polskiego.

PESEL i zameldowanie

PESEL to podstawowy numer ewidencyjny obowiązujący w Polsce. Jest potrzebny w wielu sytuacjach urzędowych.

Apostille

Dokumenty o dotychczasowym wykształceniu składane do uczelni wrocławskich muszą być opatrzone apostille.