Ubezpieczenie

Aby móc korzystać z bezpłatnej opieki medycznej, polecamy ubezpieczyć się w Polsce. Można to zrobić w państwowej służbie ochrony zdrowia – Narodowym Funduszu Zdrowia.

converse-fields

Student, który podpisał umowę na ubezpieczenie i terminowo opłaca składki, ma prawo korzystać z opieki medycznej w pewnym zasięgu na terytorium Polski w punktach, które mają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie pomocy medycznej ( w takich szpitalach czy przychodniach jest odpowiednia wywieszka z napisem NFZ).

Miesięczna składka wynosi 46,80 złotych. Idąc do lekarza, trzeba mieć ze sobą egzemplarz umowy z NFZ, oraz blankiet zgłoszenia do ZUS i potwierdzenia opłaty składki za ostatni miesiąc.

Jak podpisać umowę z NFZ ?

Należy udać się do odpowiedniego oddziału NFZ– Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Obsługi Ubezpieczonych (ul. Dawida 2, 50-527 Wrocław, tel. 71 797 91 32)

1. Należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające bycie studentem
  • legitymację studencką
  • paszport
  • na miejscu – wypełnić podanie o dobrowolne ubezpieczenie

2. Przyjść do oddziału w dniu wyznaczonym przez NFZ, żeby podpisać umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu.

3. Po podpisaniu umowę, w ciągu 7 dni zarejestrować się w oddziale albo inspekcji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), przedkładając blankiet ZUS ZZA („Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego”). Oddział ZUS (w zależności od tego, gdzie mieszkamy)

Dla osób mieszkających w dzielnicy Wrocław – Śródmieście, Wrocław – Psie Pole:

I Inspektorat ZUS we Wrocławiu
50-225 Wrocław, ul. Reymonta 4/6

Dla osób mieszkających w dzielnicy Wrocław – Fabryczna (wyłączając osiedla Grabiszyn, Oporów, Szczepin) oraz Wrocław – Stare Miasto:

II Inspektorat ZUS we Wrocławiu
53-641 Wrocław, ul. Litomska 36

Dla mieszkańców pozostałych dzielnic:

III Oddział ZUS we Wrocławiu
50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11

Ubezpieczyć można się również w prywatnych agencjach ubezpieczeniowych. Można wybrać dowolny pakiet usług w zależności od potrzeb i finansowych możliwości.