Stypendia dla cudzoziemców z krajów Europy Wschodniej

Masz prawo starać się o przyznanie stypendium socjalnego, zapomogi czy stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Możesz także wystąpić o Stypendium Rządu Polskiego (dla posiadaczy Karty Polaka oraz osób z polskim pochodzeniem).

Wniosek należy składać w konsulacie odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdziecie w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

http://www.buwiwm.edu.pl/