Organizacje wspierające cudzoziemców

Podczas studiów we Wrocławiu możesz korzystać z różnorodnego wsparcia organizacji, działających na rzecz cudzoziemców mieszkających w Polsce.

Centrum Integracji Społecznej Wrocław

http://www.kontynenty.cis.wroclaw.pl/

International Friends of Wroclaw – pomaga we włączeniu się w lokalną społeczność osobom z różnych krajów.

www.meetup.com/International-Friends-of-Wroc%C5%82aw/

Wrocław Uncut – alternatywny przewodnik po tym, co ciekawego dzieje się we wrocławskiej kulturze, sporcie, praktyczne wskazówki pochodzące od obcokrajowców.

http://wroclawuncut.com/

Amnesty International Wrocław – działalność na rzecz praw człowieka.

http://amnesty.org.pl/index.php?id=199

Fundacja West Bridge – m.in. pomoc cudzoziemcom przebywającym na terenie Polski, wymiany międzynarodowe, promocja edukacji.

http://www.wroclaw-ru.net/fundacja-west-bridge/

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA – działalnośc na rzecz praw człowieka, szczególnie wśród imigrantów i mniejszości narodowych.

http://nomada.info.pl/

Konsulat Honorowy Ukrainy we Wrocławiu

http://www.konsulat-ukraina.wroclaw.pl/ 

Fundacja „Ukraina”

www.fundacjaukraina.eu 

Domiwka przy Związku Ukraińców w Polsce – oddział Wrocław

https://www.facebook.com/domiwka.wro

Fundacja Integracji Społecznej PROM – m.in. działania na rzecz tolerancji narodowościowej, światopoglądowej, religijnej.

http://www.fundacjaprom.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=128

WrOpenUp – promocja otwartości wobec odmienności kulturowych we Wrocławiu.

http://wropenup.wordpress.com/info

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa – edukacja, działania na rzecz tolerancji i otwartości na odmienność.

www.silesius.org.pl

Towarzystwo im. Edyty Stein – działania na rzecz dialogu międzykulturowego.

www.edytastein.org.pl

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

http://www.kew.org.pl/

Portal dla imigrantów

http://www.wroclaw.info-migrator.pl/