Organizacja roku akademickiego

Rok szkolny w uczelniach polskich zaczyna się 1 października. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów – zimowego (od października do połowy lutego) i letniego (od połowy lutego do czerwca). Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną.

Pierwsze kroki na uczelni

Początek studiów to czas nowych doświadczeń. Pierwszym z nich będzie immatrykulacja, czyli uroczystość przyjęcia do grona studentów.

W pierwszych dniach na uczelni powinieneś odebrać w dziekanacie, czyli miejscu, gdzie będziesz załatwiać wszelkie sprawy organizacyjne legitymację studencką, wziąć udział w szkoleniu bibliotecznym i bhp.

http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/vademecum.html

Politechnika Wrocławska organizuje dla cudzoziemców Dni Wstępne, podczas których poznaje się uczelnię i życie studenckie.

http://rekrutacja.pwr.edu.pl/rekrutacja-letnia/informacje-praktyczne/co-dalej-pierwsze-kroki-po-zrekrutowaniu/

Przerwa świąteczna trwają od drugiej dekady grudnia do początku stycznia. Wakacje letnie – lipiec, sierpień, wrzesień.

Z harmonogramem roku szkolnego można się zapoznać na stronach każdej z uczelni:

  1. Uniwersytet Wrocławski: >>sprawdź szczegóły<<
  2. Politechnika Wrocławska: >>sprawdź szczegóły<<
  3. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu: >>sprawdź szczegóły<<
  4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: >>sprawdź szczegóły<<
  5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: >>sprawdź szczegóły<<

Tryb studiów: stacjonarne, zaoczne (zajęcia odbywają się zazwyczaj dwa razy w tygodniu w weekendy) oraz wieczorowe.

Wiedzę ocenia się zgodnie z pięciostopniową skalą.