Wrocław – miasto innowacyjne

Wrocław innowacjami stoi – to nie czcze przechwałki, a realia. Mamy jedną z najbardziej innowacyjnych uczelni w kraju, a na dokładkę kilka unikatowych instytucji wspierających współpracę nauki z biznesem i rozwój najnowocześniejszych technologii.

Myślisz: innowacyjna uczelnia, mówisz: Politechnika Wrocławska

Przykład pierwszy z brzegu: na początku bieżącego roku Politechnika Wrocławska – jako jedyna uczelnia z Dolnego Śląska – została laureatem konkursu Inkubator Innowacyjności, prowadzonego przez Ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Inny przykład: od kilku lat to właśnie na Politechnice Wrocławskiej powstaje najwięcej wynalazków, a co za tym idzie uczelnia każdego roku rejestruje kilkaset patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe.

Najbardziej innowacyjnych pomysłów wywodzących się z PWr nie trzeba zresztą daleko szukać: polskim wynalazkiem 2014 roku został wybrany na początku kwietnia inteligentny wózek inwalidzki stworzony przez Patryka Arłamowskiego i Kamilę Rudnicką, czyli absolwenta i aktualną studentkę popularnej „polibudy”.

EIT+, czyli jak łączyć naukę z biznesem

Wrocławskie Centrum Badań EIT+, powołane do życia w 2007 roku, to unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie. Największe wrocławskie uczelnie wspólnie z samorządem zawiązały spółkę, by wspierać współpracę lokalnych badaczy i naukowców z innowacyjnym biznesem.

W efekcie na terenie Kampusu Pracze powstało nowoczesne centrum naukowo-badawcze, w skład którego wchodzą m.in. kompleksowo wyposażone laboratoria bio- i nanotechnologiczne.

Innowacyjne technologie opracowane przez naukowców współpracujących z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ są regularnie nagradzane zarówno na krajowych, jak i międzynarodowych targach wynalazczości, a wiele projektów z sukcesem udaje się skomercjalizować.

Wrocławski Park Technologiczny, czyli technologia ponad wszystko

WPT działa nieco podobnie do EIT+, z tym, że skupia się na przedsiębiorstwach wykorzystujących zaawansowane technologie i dba o to, by miały odpowiednie warunki do rozwijania swoich innowacyjnych produktów.

Na jego terenie działa 10 wyspecjalizowanych i świetnie wyposażonych laboratoriów, prototypowa linia technologiczna Nutribiomed, a poza tym 150 innowacyjnych przedsiębiorstw oraz Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Codziennie pracuje tu ponad 1200 osób, a w przedszkolu Technoludek spędza czas 25 maluchów.

Creativro, czyli kreatywność i multimedia

Powołane do życia pod koniec 2011 roku Creativro to wrocławski klaster multimedialny, który integruje przedstawicieli branży kreatywnej, artystycznej, nauki i biznesu. W jego skład wchodzą lokalne firmy zajmujące się multimediami, wrocławskie uczelnie i Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Nasz cel jest jasny: wrocławskie firmy mają stać się liderami w swoich sektorach, a sam Wrocław przewodzić polskim miastom w branży kreatywnej – mówił podczas uruchamiania projektu Tomasz Gondek z ARAW-u.

Wrocławskie Centrum Akademickie, czyli dbamy o naukowców

Wrocławskie Centrum Akademickie, działające w strukturach magistratu, stworzyło i koordynuje wiele programów wsparcia dla naukowców i biznesu.

Realizujemy je w dwóch ścieżkach. Pierwsza ma na celu rozwój rynku pracy w wymiarze, który dotyczy uczelni. Druga zakłada wsparcie talentów akademickich – podkreśla Maciej Litwin, dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi.

Realizowane przez WCA programy, jak choćby Mozart czy Wrocławska Magnolia, doczekały się już kilku edycji i miały wielu beneficjentów.