Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Zarejestrować się w systemie online
 2. Załączyć w systemie skan paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi).
 3. Załączyć w systemie skan świadectwa ukończenia szkoły średniej z załącznikiem. Dla kandydatów na studia II stopnia – dyplomu l studiów I stopnia z suplementem (jeśli jeszcze nie ma – wypis ocen).
 4. Certyfikat znajomości języka, w którym się odbywają studia (jeśli jest) WYMAGANIA-DOTYCZACE-ZNAJOMOSCI-JEZYKA-POLSKIEGO , ENGLISH-LANGUAGE-COMPETENCY-REQUIREMENTS

Przed rozpoczęciem studiów kandydaci na studia muszą złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez system online i podpisane przez kandydata;
 2. Dla kandydatów na studia I stopnia – kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej z załącznikiem* +  apostille  (dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi apostille nie jest obowiązkowe) oraz ich tłumaczenie na j. polski przez tłumacza przysięgłego;
 3. Nostryfikację świadectwa ukończenia szkoły średniej (oprócz kandydatów z Ukrainy i Białorusi);
 4. Dla kandydatów na studia II stopnia – kopia dyplomu I stopnia wraz z ocenami* + apostille (dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi apostille nie jest obowiązkowe) oraz tłumaczenie na j. polski przez tłumacza przysięgłego;
 5. Kopia ubezpieczenia zdrowotnego*;
 6. Potwierdzenie znajomości języka polskiego (jeśli jest, zgodnie z wymogami) ‒  na poziomie B1 lub w przypadku aplikowania na studia w języku angielskim – angielskiego na poziomie B2  (jeśli jest, zgodnie z wymogami) .
 7. Kopia aktualnej wizy lub karty pobytu*;
 8. Kopia paszportu*;
 9. Potwierdzenie opłaty,
 10. 2 podpisane egz. umowy pomiędzy uczelnią a studentem – umowa zostanie wysłana po dokonaniu rejestracji online. W przypadku osób niepełnoletnich umowę muszą podpisać też rodzice.
 11. 1 aktualne zdjęcie  o wymiarach 35 × 45 mm (głowa w pozycji frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).

*Oryginał do wglądu.