Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Kopia świadectwa maturalnego (atestat+dodatek) oraz >>tłumaczenie<<.
 2. Kopia dyplomu licencjackiego (dyplom bakaławra+dodatek) oraz >>tłumaczenie<< (kandydaci na studia II stopnia).
 3. Kopia paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi).
 4. Formularz rejestracyjny WSB należy wypełnić na stronie WSB  rejestracja online.
 5. Formularz rejestracyjny projektu „Teraz Wrocław”.
 6. Zgoda rodzica  (zgoda_rodzica).
 7. Kopia certyfikatu z języka polskiego (jeżeli kandydat posiada). W przypadku braku certyfikatu, na początku października odbędzie się test sprawdzający poziom języka polskiego.
 8. Dowód opłaty rekrutacyjnej (400 zł )
 9. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków – jeśli jest posiadana. W przypadku braku polisy – oświadczenie, o przystąpieniu do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 10. Zaświadczenie lekarskie, wraz z adnotacją o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranych kierunku i formie studiów

Konto:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Ul. Fabryczna29-31, 53-609 Wroclaw
PKO BP, Oddział 3 we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 60, 53-333 Wrocław
SWIFT CODE: BPKOPLPW
PL 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429
Tytuł: Imię i nazwisko- czesne*/ opłata rekrutacyjna*/opłata za wpisowe* TW

* skreślić niepotrzebne/cross out if not applicable

Dla kandydatów na studia w j. angielskim:

Wroclaw School of Banking
29-31 Fabryczna Street, 53-609 Wroclaw
PKO BP, Oddział 3 we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 60, 53-333 Wrocław
SWIFT CODE: BPKOPLPW
PL 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429

Remarks: Name and surname – tuition fee* /administration fee*/admission fee* for bachelor program in English TW

* skreślić niepotrzebne/cross out if not applicable

Dowód opłaty prosimy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych (w zakładce „Inne”).

Po przyjeździe na studia należy dostarczyć:

 1. Oryginał świadectwa maturalnego (atestat+dodatek) z >>apostille<< oraz >>tumaczenie przysięgłe na j. polski<<.
 2. Oryginał dyplomu licencjackiego (dyplom bakaławra+dodatek)  z >>apostille<< oraz >>tumaczenie przysięgłe na j. polski<<.
 3. Zaświadczenie lekarskie (086-у(о), bez szczepień i dodatkowych badań) oraz >>tłumaczenie przysięgłe na j. polski<<
 4. Aktualne fotografie (w wersji elektronicznej, 2- drukowane) o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm (zdjęcie paszportowe).