Uniwersytet Wrocławski

systemie Uniwersytetu Wrocławskiego>>  należy przesłać skany dokumentów*:

  1. Świadectwa maturalnego (atestat+dodatek) z  >>apostille<< (apostille jest wymagane na etapie złożenia oryginałów dokumentów po przyjeździe do Wrocławia we wrześniu) oraz  >>tłumaczenie<< na j. polski.
  2. kandydaci na studia magisterskie – skany dyplomu licencjackiego (dyplom bakaławra+dodatek) z  >>apostille<< (apostille jest wymagane na etapie złożenia oryginałów dokumentów po przyjeździe do Wrocławia we wrześniu) oraz  >>tłumaczenie<< na j.polski.
  3. Paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi).
  4. Podania do Rektora o przyjęcie na studia (Podanie do Rektora UWr)
  5. Dowodu opłaty rekrutacyjnej*.  
  6. Zaświadczenia lekarskiego (086-у(о), bez szczepień i dodatkowych badań) oraz  >>tłumaczenie na j. polski<<.
  7. Zarejestrować się w systemie >>IRK  (jak zarejestrować się w IRK). Wydrukować podanie, podpisać i złożyć wraz z pozostałymi dokumentami po przyjeździe na studia.

Konto Uniwersytetu Wrocławskiego:

Bank Zachodni WBK SA
1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11
50-950 Wrocław
SWIFT: WBK PPL PP
78 1090 2398 0000 0001 2305 1020

** Opłata rekrutacyjna (opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia pobierana przez uczelnie) – bezzwrotna opłata obowiązująca każdego kandydata na studia. Wszyscy kandydaci wnoszą opłatę w wysokości 20 euro.

Prosimy ignorować informację o opłacie rekrutacyjnej 85 złotysh w systemie IRK.

* Po przyjeździe na studia należy dostarczyć oryginały dokumentów oraz dodatkowo:

  • kserokopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub umowy z NFZ
  • kserokopii dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce (wizy)