Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Apostille atestatu/dyplomu i dodatków
  2. Tłumaczenie apostille atestatu/dyplomu i dodatków
  3. Kserokopia paszportu zagranicznego
  4. Kopia aktualnej Wizy/ Karty pobytu
  5. Zdjęcie 3.5* 4.5
  6. Zaświadczenie medyczne