Rekrutacja krok po kroku

Aby rozpocząć studia we Wrocławiu:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem Projektu>> oraz informacjami o rekrutacji znajdującymi się poniżej.
  2. Sprawdź, co możesz studiować i zapoznaj się z warunkami rekrutacji na wybranej uczelni.
  3. Zaloguj się i wypełnij formularz rekrutacyjny rejestracja od 1 maja 2021 r.

Zasady rejestracji

  • Nie ma możliwości zmiany danych w ankiecie po jej przesłaniu.
  • Nie wszystkie uczelnie biorące udział w Projekcie oferują bezpłatne miejsca. Informacje o liczbie bezpłatnych miejsc znajdziesz w zakładce wybranej uczelni. Prosimy nie wybierać w formularzu odpowiedź „Ubiegam się o studia na zasadzie zwolnienia z opłat” jeśli wybrana uczelnia nie oferuje bezpłatnych miejsc (w ogóle lub na pewnym kierunku).
  • Imię i nazwisko w ankiecie proszę wpisać tak jak w paszporcie zagranicznym.
  • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz na swój adres e-mail link do pobrania formularza rejestracyjnego „Study in Wrocław” oraz informacje o następnych krokach.
  • Rejestracja w projekcie Study in Wroclaw nie jest jednoznaczna z rejestracją na konkretną uczelnie. Każda uczelnia ma własną platformę rekrutacyjną, na której należy się zarejestrować i wgrać wszystkie wymagane dokumenty.

W ramach projektu możesz rozpocząć:

  1. Studia bezpłatne – tu dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc (tylko dla kandydatów bez Karty Polaka)
  2. Studia na zasadach odpłatności

Poniżej opisana jest procedura rekrutacji krok po kroku dla każdego z tych rodzajów studiów osobno.

Studia bezpłatne

Krok 1. Przygotowanie do rekrutacji

Zapoznaj się ze szczegółami i harmonogramem rekrutacji wybranej uczelni. Przygotuj wymagane dokumenty.

Krok 2. Złożenie dokumentów i spełnienie wymogów rekrutacyjnych.

Na tym etapie przyjmowane są skany wymaganych dokumentów, które należy wgrać przez platformę rekrutacyjną uczelni lub przesłać na wskazany do tego celu adres mailowy działów zajmujących się rekrutacją w wybranej uczelni.

Krok 3. Rozpatrywanie dokumentów

Kompletne zestawy dokumentów będą rozpatrywane przez osobne komisje rekrutacyjne poszczególnych uczelni. Na podstawie dokumentów komisje wyłaniają osoby, które będą mogły podjąć studia na zasadach zwolnienia z opłat.

Krok 4. Ogłoszenie wyników

Decyzję komisji rekrutacyjnej każdy kandydat otrzymuje na pocztę mailową.

Odpowiedź pozytywna? – Gratulujemy! Wystarczy w odpowiedzi na maila z wynikami przesłać potwierdzenia chęci podjęcia.

Odpowiedź negatywna? – Mamy wyjście! Studia można podjąć na zasadach pełnej odpłatności.Wystarczy w odpowiedzi na maila z wynikami przesłać potwierdzenia chęci podjęcia studiów na zasadach odpłatności.

Krok 5. Potwierdzenie o przyjęciu na studia

Zaświadczenie o przyjęciu na studia zostanie wysłane tradycyjną pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny wskazany w ankiecie rekrutacyjnej. Na podstawie tych dokumentów można ubiegać się o wizę w placówce konsularnej RP. Tuż po przyjeździe do Wrocławia należy złożyć oryginały dokumentów we właściwym dziekanacie.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego

Studia na zasadach odpłatności

Krok 1. Przygotowanie do rekrutacji

Zapoznaj się ze szczegółami i harmonogramem rekrutacji wybranej uczelni. Przygotuj wymagane dokumenty.

Krok 2. Złożenie dokumentów

Na tym etapie przyjmowane są skany wymaganych dokumentów, które może wgrać przez platformę rekrutacyjną uczelni lub przesyłając na wskazany do tego celu adres mailowy działów zajmujących się rekrutacją w wybranej uczelni.

Krok 3. Rozpatrywanie dokumentów

Kompletne zestawy dokumentów przekazywane są do osobnych komisji rekrutacyjnych poszczególnych uczelni w celu weryfikacji wymaganych dokumentów.

Krok 4. Potwierdzenie o przyjęciu na studia

Decyzję komisji rekrutacyjnej każdy kandydat otrzymuje na pocztę mailową . Zaświadczenie o przyjęciu na studia zostanie wysłane tradycyjną pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny wskazany w ankiecie rekrutacyjnej. Na podstawie tych dokumentów można ubiegać się o wizę w placówce konsularnej RP. Tuż po przyjeździe do Wrocławia należy złożyć oryginały dokumentów we właściwym dziekanacie.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego