Kurs adaptacyjny dla studentów UWr

W dniach 28-29-30.09.2015 Uniwersytet Wrocławski organizuje kurs adaptacyjny dla studentów z Ukrainy przyjętych na I rok studiów.

W ramach kursu studenci odbędą obowiązkowe warsztaty z języka polskiego, będą także uczestniczyć m.in. w spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Narodowego Funduszu Zdrowia, Honorowego Konsulatu Ukrainy oraz będą mieli możliwość dokonania wszystkich niezbędnych formalności związanych z przyjęciem na studia (m.in. tłumaczenie dokumentów na język polski lub poświadczenie dokonanych już tłumaczeń, składanie kompletu dokumentów w Gmachu Głównym UWr, poszukiwanie zakwaterowania na czas studiów).

Szczegółowe informacje dotyczące kursu adaptacyjnego studenci otrzymają w korespondencji bezpośredniej w pierwszych dniach września 2015 r.

Uwaga: Uniwersytet Wrocławski nie pokrywa kosztu noclegu, wyżywienia, tłumaczenia dokumentów oraz wszelkich innych kosztów poniesionych podczas kursu adaptacyjnego.