Kurs adaptacyjno-językowy w WSB

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz Projekt „Teraz Wrocław” zapraszają na kurs adaptacyjno-językowy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Jest to doskonała okazja do zapoznania się z Uczelnią, miastem oraz integracji z pozostałymi studentami i podszlifowania znajomości języka polskiego! Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

Termin kursu: 20-25 września 2015 r.
Cena kursu: 100 PLN

Lektoraty języka polskiego będą trwały w dni powszednie od 21 do 24 września w 2 grupach. Z grupami będzie pracowało dwóch wykwalifikowanych lektorów ćwicząc zarówno aspekty gramatyki, jak i umiejętności konwersacyjne uczestników. Poza lektoratem języka polskiego zaplanowano zajęcia adaptacyjne, zwiedzanie miasta i oprowadzenie po uczelni. W trakcie kursu uczestnicy będą zakwaterowani w Domu Studenckim „Ślężak” (dodatkowa odpłatność na miejscu – 163 zł).

Wpłat należy dokonywać na konto:
BZ WBK 13 ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ul. STRZEGOMSKA 46-56
53-611 WROCŁAW
IBAN: PL 80 1090 2402 0000 0006 1001 1591
KOD SWIFT: WBKPPLPP
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
Tytuł wpłaty: KURS TW+ Imię i nazwisko osoby, za którą wpłata jest dokonywana

Szczegółowe informacje w języku polskim i angielskim: magdalena.kozula@wsb.wroclaw.pl

Szczegółowe informacje w języku rosyjskim i ukraińskim: mariia.hapych@wsb.wroclaw.pl

Kurs_Teraz Wrocław