Czternasta Wschodnia Szkola Zimowa

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu ogłasza nabór uczestników kolejnej WSCHODNIEJ SZKOŁY ZIMOWEJ, która odbędzie się w Warszawie, Wrocławiu i Wojnowicach w dniach 1-14 marca 2017 roku.

Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia, przygotowujących prace magisterskie z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, filologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

Uczestnikami Szkoły mogą być słuchacze z Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz z Polski i krajów UE. Od kandydatów oczekują znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie i korzystanie z wykładów.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2017 roku o godz. 23:59.
Bliższe informacje: http://www.kew.org.pl/wschodnia-szkola-zimowa-2017/WSZ_2017