Nasi Ambasadorzy

Ambasadorzy Projektu „Study in Wroclaw” na Ukrainie

flagi

Organizacja „Centrum turystyczno-informacyjne „Bojkiwszczyna”
m. Dolyna, obw. iwanofrankiwski
Dyrektor — Swiatoslaw Dymyd
e-mail:  dymyd030488@i.ua
Organizacja społeczna „Agencja miejskiego rozwoju ekonomicznego m. Dymytrowa”   
m. Dymytriw, obw. doniecki
Oksana Sydorowa
e-mail: apostolova726@gmail.com
Organizacja Społeczna „Agencja rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości m. Kamionka Bużańska”

m. Kamionka Buzańska, obw. lwowski

Dyrektor — Maria Zubejko
e-mail: zubejko_maria@ukr.net
Organizacja Społeczna „Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków w Pryłukach”

m. Pryluky, obw. czernihowski

Prezes — Neonila Batiszczewa
e-mail: btnela@gmail.com