Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (WSH) jest niepubliczną uczelnią wyższą o profilu biznesowym. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także liczne studia podyplomowe, w tym MBA, prowadzone we współpracy z partnerami biznesowymi. Misją uczelni jest kształcenie kadry dla międzynarodowego biznesu.

Logo_WSH_Rozszerzona_Poziom2_RGB

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu została założona w 1997 roku i jest jedną z pierwszych niepublicznych uczelni na Dolnym Śląsku. Wśród partnerów WSH są YSchool Troyes (Francja),  Leipzig Graduate School of Management (Niemcy), Universidad Politecnica de Valencia (Hiszpania)

Dlaczego Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu?

 • podstawą kształcenia w WSH jest uczenie się w praktyce. Oznacza to, że na wszystkich kierunkach studiów szczególny nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności praktycznych,
 • nowatorskie modułowe programy kształcenia, opracowane przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami biznesu i pracodawcami, przygotowujące do wykonywania konkretnych zadań w przedsiębiorstwie,
 • nowoczesne aktywizujące formy zajęć, m.in. case studies, treningi menedżerskie, gry decyzyjne TOPSIM, wycieczki dydaktyczne do firm, zajęcia terenowe w kraju i za granicą,
 • wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, posiadająca doświadczenie zawodowe w Polsce i na świecie,
 • umiędzynarodowienie czyli kształcenie w środowisku międzynarodowym – możliwość odbycia studiów zagranicznych w jednej z ok. 50 uczelni partnerskich w 20 krajach, staże i praktyki zagraniczne, udział w programie Erasmus+ i in.,
 • Program „Podwójny dyplom” z Francją – studenci studiów magisterskich oprócz polskiego tytułu magistra mogą otrzymać także tytuł MBA z francuskiej uczelni YSchool Troyes.
 • perspektywy zawodowe – Biuro karier profesjonalnie wspiera studentów w poszukiwaniach pracy i staży zawodowych, prowadzi indywidualne rozmowy doradcze, organizuje warsztaty,  spotkaniach z pracodawcami oraz wizyty w firmach.
 • zajęcia adaptacyjne i kurs języka polskiego przed rozpoczęciem nauki dla studentów zagranicznych,
 • ciekawe życie studenckie – wycieczki, podróże, imprezy integracyjne i rozrywkowe, udział w konferencjach naukowych, debatach studenckich itp.
 • komfortowe warunki studiowania – nowocześnie wyposażone sale ćwiczeniowe i multimedialne laboratoria komputerowe, innowacyjna aula wykładowo-konferencyjna, specjalna strefa studenta, stołówka, biblioteka, olbrzymi teren zielony do wypoczynku na przerwach, bezpłatne WiFi na terenie całej Uczelni
 • życzliwa, przyjazna atmosfera. Każdy student ma możliwość bezpośredniego kontaktu z władzami uczelni i wykładowcami. Szczególną uwagę zwracamy na profesjonalną obsługę studenta, a w przypadku studentów zagranicznych – dodatkowo na ich integrację i adaptację.

 

Rekrutacja 2020

Bezpłatny 1 rok/1 semestr studiów

Na 10 zwycięzców czeka bezpłatny 1-szy rok nauki na studiach w języku polskim lub 1-szy semestr w języku angielskim.

Pozostali uczestnicy otrzymają bezpłatny 1-miesięczny kurs języka polskiego/angielskiego.

Aby wziąć udział musisz:

Etap I: Zarejestrować się online między 04.05 a 26.07.2020 za pomocą kodu promocyjnego #jestemzwsh (gdzie wpisać kod promocyjny? )

Do 26.07.2020 załączyć do podania skany:

– Paszportu,

– Świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z ocenami (studia licencjackie) lub dyplom licencjacki wraz z suplementem (studia magisterskie) lub wypis ocen ze szkoły/studiów,

– List motywacyjny w języku polskim lub angielskim (w zależności od języka studiów).

Etap II: Wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej poprzez Skype. Zaproszenie otrzymają osoby wyłonione z etapu I.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do 31.07.2020 na podstawie następujących kryteriów:

– Oceny

– Znajomość języka polskiego/angielskiego

– Motywacja do nauki.

Regulamin

Promocja „Bezpłatne kursy językowe i zniżka na I rok studiów”:

Regulamin Promocji

Przedłużenie promocji

Promocja skierowana jest do kandydatów na studia I i II stopnia, w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2020/2021  pochodzących z krajów: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Kirgistan, Kazachstan, Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia.

Kandydat, który zapisze się na studia i wniesie opłatę za rok lub semestr studiów do 31 lipca 2020 r. otrzyma:

 • 1-miesięczny bezpłatny kurs języka polskiego lub angielskiego*  (opłata za semestr);
 • 2-miesięczny bezpłatny kurs języka polskiego lub angielskiego* (opłata za rok);

*Wymagany jest poziom znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1

 • Zniżkę na 1 rok studiów. Czesne w ramach promocji:

Studia licencjackie (3 lata):

 • Turystyka i rekreacja –  950 euro/rok zamiast 1100 euro/rok
 • Zarządzanie – 950 euro/rok zamiast 1100 euro/rok
 • Finanse i Rachunkowość  – 950 euro/rok zamiast 1100 euro/rok
 • Management (EN)  –  1900 euro/rok lub 1000 euro/semestr zamiast 2050 euro/rok lub 1075 euro/semestr

Studia inżynierskie (3,5 lat):

 • Informatyka  –  1100 euro/rok zamiast 1300 euro/rok
 • Logistyka  – 950 euro/rok zamiast 1100 euro/rok
 • Computer Engineering (EN) –  2100 euro/rok lub 1100 euro/semestr zamiast 2350 euro/rok lub 1225 euro/semestr
 • Logistics (EN) – 2250 euro/rok lub 1175 euro/semestr zamiast 2500 euro/rok lub 1300 euro/semestr

Studia magisterskie (2 lata):

 • Turystyka i rekreacja – 1100 euro/rok zamiast 1300 euro/rok
 • Zarządzanie – 1100 euro/rok zamiast 1300 euro/rok
 • Management (EN)  – 2100 euro/rok lub 1100 euro/semestr zamiast 2350 euro/rok lub 1225 euro/semestr

Opłata administracyjna: studia w j. polskim – 100 euro, studia w j. angielskim – 120 euro.

Procedura rekrutacji >>

Opłaty

Studia licencjackie (3 lata):

 • Turystyka i rekreacja –  1100 euro/rok lub 600 euro/semestr
 • Zarządzanie –  1100 euro/rok lub 600 euro/semestr
 • Finanse i Rachunkowość  –  1100 euro/rok lub 600 euro/semestr
 • Management (EN)  – 2050 euro/rok lub 1075 euro/semestr*

Studia inżynierskie (3,5 lat):

 • Informatyka  –  1300 euro/rok lub 700 euro/semestr
 • Logistyka  – 1100 euro/rok lub 600 euro/semestr
 • Computer Engineering (EN) – 2350 euro/rok lub 1225 euro/semestr*
 • Logistics (EN) – 2500 euro/rok lub 1300 euro/semestr*

Studia magisterskie (2 lata):

 • Turystyka i rekreacja –  1300 euro/rok lub 700 euro/semestr
 • Zarządzanie –  1300 euro/rok lub 700 euro/semestr
 • Management (EN)  – 2350 euro/rok lub 1225 euro/semestr*

Opłata administracyjna: studia w j. polskim – 100 euro, studia w j. angielskim – 120 euro*.

*Dla obywateli UE oraz Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Wysp Karaibskich, Ameryki Południowej, Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii), Azji Środkowej (w tym Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii).

Letni kurs języka polskiego:

1 miesiąc (wrzesień – 100 godz.) – 300 euro

2 miesiące (sierpień-wrzesień – 200 godz.) – 500 euro

Dla studentów innych uczelni – 100 euro opłaty administracyjnej.

Letni kurs języka angielskiego*:

*Wymagany jest poziom znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1

1 miesiąc (wrzesień – 100 godz.) – 300 euro

2 miesiące (sierpień-wrzesień – 200 godz.) – 500 euro

Dla studentów innych uczelni – 100 euro opłaty rekrutacyjnej.

Z powodu pandemii COVID-19 i zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, 75% godzin zajęć zostaną przeprowadzone online w sierpniu-wrześniu oraz we wrześniu 2020 r. (w zależności od wybranego kursu), a 25% godzin zajęć odbędą się na Uczelni w październiku 2020 r.

Kontakt z Biurem rekrutacji:

e-mail: admission@handlowa.eu

tel. +48 71 333 11 18

kom./Viber/WhatsApp +48 506 396 665

Instagram: @wsh.wschod

Dowiedz się więcej o uczelni

Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane

Sprawdź, co możesz studiować na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu