Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (WSH) jest niepubliczną uczelnią wyższą o profilu biznesowym. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także liczne studia podyplomowe, w tym MBA, prowadzone we współpracy z partnerami biznesowymi. Misją uczelni jest kształcenie kadry dla międzynarodowego biznesu.

Logo_WSH_Rozszerzona_Poziom2_RGB

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu została założona w 1997 roku i jest jedną z pierwszych niepublicznych uczelni na Dolnym Śląsku. Wśród partnerów WSH są Groupe ESC Troyes en Champagne (Francja),  Leipzig Graduate School of Management (Niemcy), American University (USA).

Dlaczego Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu?

 • podstawą kształcenia w WSH jest uczenie się w praktyce. Oznacza to, że na wszystkich kierunkach studiów szczególny nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności praktycznych,
 • nowatorskie modułowe programy kształcenia, opracowane przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami biznesu i pracodawcami, przygotowujące do wykonywania konkretnych zadań w przedsiębiorstwie,
 • nowoczesne aktywizujące formy zajęć, m.in. case studies, treningi menedżerskie, gry decyzyjne TOPSIM, wycieczki dydaktyczne do firm, zajęcia terenowe w kraju i za granicą,
 • wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, posiadająca doświadczenie zawodowe w Polsce i na świecie,
 • umiędzynarodowienie czyli kształcenie w środowisku międzynarodowym – możliwość odbycia studiów zagranicznych w jednej z ok. 50 uczelni partnerskich w 20 krajach, staże i praktyki zagraniczne, udział w programie Erasmus+ i in.,
 • Program „Podwójny dyplom” z Francją – studenci studiów magisterskich oprócz polskiego tytułu magistra mogą otrzymać także tytuł MBA z francuskiej uczelni Groupe ESC Troyes en Champagne.
 • perspektywy zawodowe – Biuro karier profesjonalnie wspiera studentów w poszukiwaniach pracy i staży zawodowych, prowadzi indywidualne rozmowy doradcze, organizuje warsztaty,  spotkaniach z pracodawcami oraz wizyty w firmach.
 • zajęcia adaptacyjne i kurs języka polskiego przed rozpoczęciem nauki dla studentów zagranicznych,
 • ciekawe życie studenckie – wycieczki, podróże, imprezy integracyjne i rozrywkowe, udział w konferencjach naukowych, debatach studenckich itp.
 • komfortowe warunki studiowania – nowocześnie wyposażone sale ćwiczeniowe i multimedialne laboratoria komputerowe, innowacyjna aula wykładowo-konferencyjna, specjalna strefa studenta, stołówka, biblioteka, olbrzymi teren zielony do wypoczynku na przerwach, bezpłatne WiFi na terenie całej Uczelni
 • życzliwa, przyjazna atmosfera. Każdy student ma możliwość bezpośredniego kontaktu z władzami uczelni i wykładowcami. Szczególną uwagę zwracamy na profesjonalną obsługę studenta, a w przypadku studentów zagranicznych – dodatkowo na ich integrację i adaptację.

 

Rekrutacja 2019

Oferta w ramach „Study in Wrocław”:

O miejsce bezpłatne lub zniżkę 75%, 50%, 25% mogą ubiegać się wyłącznie kandydaci  ze średnią ocen na atestacie lub dyplomie nie niższą niż: 4 (z 5), 9 (z 12), 7 (z 10).

1 miejsce – bezpłatne studia (w j. polskim)

2 miejsce – zniżka 75% na cały okres studiów  (w j. polskim)

3 miejsce – zniżka 50% na cały okres studiów  (w j. polskim)

4-5 miejsce – zniżka 25% na pierwszy rok studiów  (w j. polskim)

Pozostali kandydaci – studia płatne.

Wszyscy zakwalifikowani na studia kandydaci w ramach projektu “Study in Wrocław”otrzymają 1 miesiąc (100 godz.) bezpłatnego kursu j. polskiego we wrześniu.

Rekrutacja

 1. Zarejestrować się do 15.07.2019systemie online>> (wpisując podczas rejestracji kod promocyjny: TERAZ WROCLAW). Gdzie wpisać kod?>>
 2. I etap –  do 15.07.2019 przesłać w systemie online skany dokumentów:
 • paszport zagraniczny
 • świadectwo dojrzałości z załącznikiem (dla kandydatów na studia II stopnia – dyplom licencjacki z suplementem).
 • list motywacyjny w języku polskim
 1. II etap –  rozmowy kwalifikacyjne przez Skype z wybranymi kandydatami (na podstawie I etapu)
 2. Ogłoszenie wyników – do 25.07.2019. Kryteria oceny kandydatów:
 • oceny na świadectwie dojrzałości (dyplomie),
 • poziom znajomości języka polskiego,
 • motywacja do nauki.

Opłaty

Studia licencjackie (3 lata):

 • Turystyka i rekreacja –  1100 euro/rok lub 600 euro/semestr
 • Zarządzanie –  1100 euro/rok lub 600 euro/semestr
 • Finanse i Rachunkowość  –  1100 euro/rok lub 600 euro/semestr
 • Management (EN)  – 2050 euro/rok lub 1075 euro/semestr*
 • Tourism and Leisure (EN)  – 2050 euro/rok lub 1075 euro/semestr*

Studia inżynierskie (3,5 lat):

 • Informatyka  –  1300 euro/rok lub 700 euro/semestr
 • Logistyka  – 1100 euro/rok lub 600 euro/semestr
 • Computer Engineering (EN) – 2350 euro/rok lub 1225 euro/semestr*

Studia magisterskie (2 lata):

 • Turystyka i rekreacja –  1300 euro/rok lub 700 euro/semestr
 • Zarządzanie –  1300 euro/rok lub 700 euro/semestr
 • Management (EN)  – 2350 euro/rok lub 1225 euro/semestr*
 • Tourism and Leisure (EN)  – 2350 euro/rok lub 1225 euro/semestr*

Opłata rekrutacyjna: studia w j. polskim – 100 euro, studia w j. angielskim – 120 euro*.

*Dla obywateli UE oraz Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i wszystkich krajów Ameryki Południowej.

Letni kurs języka polskiego:

1 miesiąc (03.09 – 28.09.2019- 100 godz.) – 250 euro

2 miesiące (06.08- 28.09.2019 – 200 godz.) – 450 euro

Dla studentów innych uczelni – 100 euro opłaty rekrutacyjnej.

Kontakt z Biurem rekrutacji:

e-mail: admission@handlowa.eu

tel. +48 71 333 11 18

kom./Viber/WhatsApp +48 506 396 665

Instagram: @wsh.wschod

Dowiedz się więcej o uczelni

Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane

Sprawdź, co możesz studiować na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu